ASHOKA

(Cuisine ASIAN)

Rate us
Amenities

You are most welcomed to our restaurant. Come and taste the exotic tastes of the Indian cuisine close to the city center. Every dish is prepared from the original Indian ingredients, spices or herbs, imported from India, cooked by Indian chefs, and approved by and Indian owner. Challenging gourmets will appreciate original recipes and care dedicated to every single order. The food is served by helpfull staff with professional skills. It is enough to make a click and order food to take-away home or preorder for a particular time and take it away with you. We offer a huge variety of vegetarian foods. The atmosphere for a comfortable dinner or lunch is completed by the smell of incense and by the original Indian music. We also offer: - possible parking right in the hotel (free for 2hrs.) - catering service - reproduced Indian music - possibility of ordering original Indian and other special food - opportunity to organize social or private parties - wheelchair access - the restaurant is air-conditioned Capacity: a/ 108 people b/ 30 people – terrace during season The restaurant is named by the emperor Ashoka. You can see a brief summary down. As many other Indian kings, Ashoka was also a lover of the Indian food. The great Indian emperor, Ashoka, was born in 265 B.C. He was the grandson of Changragupta Maurya and he ruled over an empire that covered two-thirds of the Indian sub-continent. He was the most famous of Mauryan kings and was one of the greatest rulers of India. The capital of the empire was in the city of Pataliputra (modern day Patna), where Buddha had lived as well. Emperor Ashoka was very courageous and a good administrator. Though, he was the younger son of the king he was given the throne after the king's death because he was loved and respected by his public and by the ministers. In 268 B.C., Ashoka was crowned as the king of Magadha. After 8 years of being crowned the king, Ashoka decided to annex Kalinga(Orissa) into his kingdom. This was the first and last battle that Ashoka ever fought. Though, Ashoka won the battle he was horrified by the death of so many soldiers. This experience changed him and he swore that he would never wage war again. He took-up Buddhism, and he vowed to practice only virtuous actions in the future. After instructions by members of the Buddhist community, Ashoka began to resemble the ideal leader, promoting prosperity and peace within society. He religiously followed the principles of Buddhism – truth, charity, kindness, purity and goodness. Ashoka also asked his followers to take the path of virtuous action. He believed in non-violence and banned the sacrifice of animals. Besides this he opened clinics for birds and animals too. His good work earned him the name of Devanamapriya Priyadarshi. He also propagated Buddhism by engraving it’s principles on pillars throughout his kingdom. The Ashoka pillars, as they are now called, were over 40 feet high and extremely heavy. He also attempted to spread this religion to Syria, Egypt and Macedonia, and sent his son Mahendra and daughter Sangamitra to Sri Lanka for this purpose. Ashoka died in 232 B.C. and is amongst the greatest rulers in the history of the Indian Subcontinent and he is respected for being the ‘Ideal’ ruler. Srdečne Vás pozývame do našej reštaurácie. Príďte si vychutnať exotické príchute vynikajúcej indickej kuchyne v tesnej blízskosti centra mesta. Všetky jedlá sú pripravené z pôvodných indických prísad, korení či byliniek, dovezených priamo z Indie, uvarené indickými kuchármi, schválené indickým majitelom. Nároční gurmáni ocenia originálne receptúry a starostlivosť venovanú každej objednávke. Jedlá sú servírované ústretovým personálom s profesionálnym prístupom. Kliknutím myši si môžete objednať chutné indické jedlo na cestu so sebou, priamo domov, či si ho predobjednať na konkrétny čas a odniesť si ho z reštaurácie. Široký sortiment jedál u nás nájdu aj vegetariáni. Atmosféru príjemného posedenia dotvára aróma vonných tyčiniek a originálna indická hudba. Ďalej ponúkame: - možnosť parkovania priamo v hoteli na náš účet 2 hod. zdarma - cateringové služby - reprodukovanú indickú hudbu - možnosť objednávok indických ľudových a iných špeciálnych jedál - príležitost pre organizovanie spoločenských i firemných podujatí - bezbarierový prístup - reštaurácia je vybavená klimatizáciou a odsávaním vzduchu Kapacita : a/ 108 osôb b/ 30 osôb - terasa v sezóne Reštaurácia je pomenovaná podľa cisára Ashoka. Stručný popis nájdete nižšie. Ako každý indický kráľ aj Ashoka bol zamilovaný do indického jedla. Ashoka sa narodil v roku 265B.C. Bol vnukom Changragupta Maurya a počas svojej vlády, vládol dvom tretinám indického subkontinentu. Bol jeden z najznámejších Mauryjských kráľov a taktiež bol jeden z najmocnejších indických vládcov. Hlavné mesto jeho ríše bola Pataliputra (dnes známe ako Patna), kde býval aj Buddha. Ashoka bol veľmi statočný a zároveň bol aj dobrým správcom. Trón získal po kráľovej smrti aj keď bol jeho mladším synom, lebo ho miloval a rešpektoval jeho ľud a aj ministri krajiny. V roku 268B.C. bol Ashoka korunovaný kráľom Magadha. Po 8. rokoch vládnutia Ashoka zaútočil na Kalinga (Orissa) aby si ju privlastnil. Toto bola jeho prvá a zároveň aj posledná bitka. Aj keď Ashoka vyhral, tak bol zhrozený smrťou toľkých vojakov. Táto skúsenosť ho zmenila a Ashoka prisahal, že už nikdy nebude bojovať. Začal veriť v Budhizmus a sľúbil, že bude skúšať len cnostné akcie v budúcnosti. Po tom ako dodržiaval budhistické zásady sa z neho ideálny vládca, ktorý propagoval mieru v spoločnosti. Ashoka už potom navždy dodržiaval budhistické zákony – pravda, charita, láskavosť, čistota a dobrota. Ashoka chcel aby jeho nasledovníci viedli ríšu presne ako on. Veril v mier a kľud a zakázal obetovať zvieratá. Okrem toho otvoril aj „kliniky“ pre vtáky a zvieratá. Vďaka jeho dobrote ho ľudia pomenovali Devanamapriya Priyadarshi. Budhistické zákony boli vyryté do Ashokových stĺpov čím ďalej propagoval Budhizmus, Takzvané stĺpy Ashoka boli vyššie ako 40 stôp a extrémne ťažké. Ashoka sa snažil rozšíriť Budhizmus aj do krajín ako napr. Sýria, Egypt a Macedónsko, svojho syna Mahendra a dcéru Sangamitra poslal dokonca aj do Sri Lanky s týmto účelom. Ashoka zomrel v roku 232 B.C. a je považovaný za jedného z najmocnejších vládcov v histórii indického subkontinentu.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects