WABI SABI

(Cuisine ASIAN)

E-Menu
Rate us
Amenities
Share on

Wabi Sabi is a Zen art and philosophy, an old Japanese classic with unconventional natural elements, offering simple and at the same time unlimited possibilities. Real Wabi Sabi is modest, unpretentious and deeply connected to nature. It is present in design, ways of thinking, living and all around us, and also in our gastronomy. We connect the old with the new, modern with simple but always with the best from nature. We discover beauty where it is not apparent at first sight. Wabi comprises desire and Sabi pleasure. Delight yourself with us and experience Wabi-Sabi. Your Wabi Sabi. Wabi Sabi, teda zenové umenie a filozofia, stará japonská klasika s netradičnými, prirodnými prvkami, nám poskytuje jednoduché a zároveň nekonečné možnosti. Skutočné Wabi Sabi je skromné, nenáročné a hlboko späté s prírodou. Nájdeme ho v dizajne, spôsobe myslenia, žitia, všade naokolo, no a u nás tiež v gastronómii. Spájame staré s novým a moderné s jednoduchým, no vždy s tým najlepším z prírody. Objavujeme skrytú krásu aj tam, kde nie na prvý pohľad vidieť. Wabi zahŕňa túžbu a Sabi potešenie. Potešte sa s nami a cíťte sa u nás Wabi Sabi. Vaše Wabi Sabi

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects

;