CARMEN

(Cuisine CATERING)

Rate us
Amenities

RU: Рождение фирмы Carmen Catering приходится на 1997 год, а ее основателями были Арго Коппа и Маргус Лингкрейм. Толчком к созданию предприятия послужило изрядное количество идеализма у его основателей, а также желание изменить что-то в мире к лучшему. А именно - у создателей фирмы было желание создать предлагающее услуги кейтеринга предприятие, которое было бы не то чтобы самым большим и успешным, а просто самым лучшим. Быть самым лучшим - это быть наиболее гибким, прислушиваться к пожеланиям клиентов, исходить из этих пожеланий, предлагать качество как блюд и услуг, так и обслуживания, а также качественно выполнять тысячу других мелочей, которые необходимы для успешного праздника и приготовления вкусных блюд для праздничного стола. Непременно стоит упомянуть и пищу. Зачастую обратной связью от клиента была именно похвала нашим вкусным блюдам. За эту сторону отвечает шеф-повар Carmen Catering Степан Яртс, чьи крылатые идеи, вкусные блюда и красивая экспозиция зачастую являются настоящими произведениями поварского искусства. Сквозь годы фирма Carmen Catering пронесла следующую идею: нет больших и маленьких мероприятий, самое главное - чтобы мероприятие удалось. Критерием удавшегося мероприятия, в свою очередь, является удовлетворенность клиента. EN: Рождение фирмы Carmen Catering приходится на 1997 год, а ее основателями были Арго Коппа и Маргус Лингкрейм. Толчком к созданию предприятия послужило изрядное количество идеализма у его основателей, а также желание изменить что-то в мире к лучшему. А именно - у создателей фирмы было желание создать предлагающее услуги кейтеринга предприятие, которое было бы не то чтобы самым большим и успешным, а просто самым лучшим. Быть самым лучшим - это быть наиболее гибким, прислушиваться к пожеланиям клиентов, исходить из этих пожеланий, предлагать качество как блюд и услуг, так и обслуживания, а также качественно выполнять тысячу других мелочей, которые необходимы для успешного праздника и приготовления вкусных блюд для праздничного стола. Непременно стоит упомянуть и пищу. Зачастую обратной связью от клиента была именно похвала нашим вкусным блюдам. За эту сторону отвечает шеф-повар Carmen Catering Степан Яртс, чьи крылатые идеи, вкусные блюда и красивая экспозиция зачастую являются настоящими произведениями поварского искусства. Сквозь годы фирма Carmen Catering пронесла следующую идею: нет больших и маленьких мероприятий, самое главное - чтобы мероприятие удалось. Критерием удавшегося мероприятия, в свою очередь, является удовлетворенность клиента. EE: Carmen Cateringi sünd ulatub aastasse 1997 ning firma asutajateks olid Argo Koppa ja Margus Linkgreim. Ettevõtte loomiseks andis tõuke paras ports idealismi ja vajadus maailma veidi parandada. Nimelt oli firma loojatel igatsus luua cateringiteenust pakkuv ettevõte, mis ei oleks mitte suurim ega edukaim, vaid lihtsalt parim. Parim olemine tähendab paindlikkust, kliendi soovide ärakuulamist ja nendest lähtumist, kvaliteeti nii toidus, teenuses kui teeninduses ja kõiki neid ülejäänud tuhandet pisiasja, mis on vajalik õnnestunud peo ja maitsva peolaua valmistamisel. Kindlasti väärib ära märkimist ka toidu pool. Sageli on meie tagasiside klientidelt olnud just kiitus väga maitsva toidu kohta. Selle poole eest vastutab Carmen Cateringi peakokk Jevgeni Švetšuk, kelle lennukad ideed,maitsvad toidud ning kaunid väljapanekud on olnud kohati juba köögikunsti valdkonda kuuluvad. Kandev idee Carmen Cateringi jaoks on olnud läbi aegade, et meie jaoks ei ole suuri ja väikeseid üritusi, vaid oluline on õnnestumine. Õnnestumise mõõdupuuks on aga kliendi rahulolu. Rahuloleva kliendini on viinud mitmed märksõnad, millest olulisemad on paindlikkus, kogemus, kaasaskäimine uute ideedega ning tähelepanelikkus kliendi soovide kuulamisel. FI: Carmen Catering syntyi vuonna 1997. Yrityksen perustajat olivat Argo Koppa ja Margus Linkgreim. Yrityksen perustamiseen antoi sysäyksen kunnon annos idealismia ja tarve parantaa hieman maailmaa. Yrityksen perustajat halusivat nimittäin luoda catering-palveluja tarjoavan yrityksen, joka ei olisi ainoastaan suurin ja menestyksekkäin, vain yksinkertaisesti paras. Olla paras tarkoittaa joustavuutta, asiakkaan toiveiden kuuntelemista ja niiden huomioonottamista, laatua niin ruoassa, palveluissa kuin asiakaspalvelussakin sekä kaikkia muita tuhansia yksityiskohtia, joita tarvitaan onnistunut juhlan ja maukkaan juhlapöydän tekemiseksi. Erityismainintaan ansaitsee ehdottomasti myös ruoka. Usein koskee asiakkaiden palaute juuri hyvin maistuvaa ruokaa. Ruoasta on vastuussa Carmen Cateringin pääkokki Stepan Jarts, jonka luovat ideat, maukkaat ruoat ja kauniit esillepanot kuuluvat paikoittain suorastaan keittotaiteen maailmaan. Carmen Cateringin kantava idea on aina ollut se, ettei mielestämme ole olemassa suuria ja pieniä tilaisuuksia, tärkeintä on onnistuminen. Onnistuminen puolestaan tarkoittaa asiakkaan tyytyväisyyttä.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects