TUCANO COFFEE - ALEXANDRU CEL BUN

(Cuisine COFFEE SHOP)

Rate us
Amenities

RU: Для нас Tucano Coffee – это больше чем просто бизнес, это образ жизни, а также возможность делать гостей, членов команды и партнеров счастливее. Наш слоган Love.Peace.Coffee является также нашим девизом по жизни. Love Это любовь и уважение к нашим гостям, это интересное общение, обмен опытом, дружба и взаимопонимание. Peace Это наша уникальная, теплая и душевная атмосфера, в которой каждый может уютно провести время, будь это чтение любимой книжки, продуктивная работа за компьютером, или же, встреча в кругу своих близких друзей. Tucano Coffee – представляет собой креативную площадку для реализации идей, где проводятся различные семинары, мастер классы, кинопоказы, выставки и музыкальные фестивали. Coffee В самом сердце Tucano Coffee живет Любовь к качественному, свежеобжаренному, ароматному кофе и к тем экзотическим странам, их культуре и традициям, в которых он растет. EN: Tucano Coffee is more than just business for us. This is a way of life and also a possibility to make our guests, staff members and partners happier. Our slogan Love.Peace.Coffee is also our life motto. Love It is love and respect to our guests, interesting communication, sharing experiences, friendship and mutual understanding. Peace Is our unique, warm and heartful atmosphere where everyone can cozily spend time, regardless of whether it is reading your favorite book, efficient work at laptop or meeting with your close friends. Tucano Coffee is a creative ground for realization of ideas where different seminars, masterclasses, movie screenings and musical festivals take place. Coffee In the very heart of Tucano Coffee there is Love to high quality, freshly roasted, flavored coffee and to those exotic countries, their cultures and traditions where it grows. RO: Pentru noi, Tucano Coffee e mai mult decât o afacere, e un stil de viață, dar și o posibilitate de a ne face oaspeții, membrii echipei și partenerii mai fericiți. Sloganul nostru Love.Peace.Coffee reprezintă totodată și mottoul care ne ghidează viața. Love Se referă la dragostea și respectul pentru oaspeții noștri, discuțiile interesante, schimbul de experiență, prietenia și înțelegerea reciprocă. Peace E vorba despre ambianța caldă, plăcută, unică, care permite oricui să-și petreacă timpul citind o carte preferată, să lucreze cu spor de pe laptop sau să se vadă cu prietenii. Tucano Coffee este, în același timp, un spațiu creativ perfect pentru realizarea ideilor, locul unde se desfășoară multiple seminare, ateliere, proiecții de filme, expoziții și festivaluri de muzică. Coffee În inima Tucano Coffee trăiește dragostea pentru cafeaua de înaltă calitate, proaspăt prăjită și aromată, cât și pentru țările exotice, culturile și tradițiile acestor țări în care se cultivă cafeaua.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects