ROSENKAFEET

(Cuisine COFFEE SHOP)

Rate us
Amenities

Rosenkaféet, en oas mitt i centrala Göteborg. När du kliver in genom våra grindar känner du skillnaden-Stressen är borta och naturens stillhet tar vid. Trädgårdsföreningen från 1842 är en av Sveriges äldsta offentliga parker. Parken är landets mest utpräglade 1800-talspark. Hela parken är förklarad som byggnadsminne. Rosenkaféet är inrymt i en av parkens äldsta byggnader - "Stallet" från 1874. från hovstamp till café....Vid en brand 1967 förstördes allt utom den nuvarande västra flygeln. Under 1998 genomfördes renoveringen och det gamla stallet förvandlades till ett nytt och efterlängtat kafé. Atmosfären sitter i väggarna och ambitionen vid renoveringen var att bevara så mycket som möjligt av såväl atmosfär som den ursprungliga byggnaden. Till och med loftets svedda takstolar från branden 1967 finns kvar. En plats att njuta av.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects