BASEMENT

(Cuisine COFFEE SHOP)

Rate us
Amenities

Nere i en källare här på gamla Väster i Malmö finner ni områdets mest opretentiösa hak med en underbar stämning och kvarterskrogs betonad mat med ett väl genomtänkt dryckes sortiment. Kom ner på en god bit mat eller en sväng på en kall god öl och lite gott häng. På Basement händer det alltid saker. Gamla Väster är det cityområde som ligger mellan Kungsparken i väster och Stortorget i öster. I norr avgränsas det av kanalen och i söder av gamla begravningsplatsen. I området bodde under 1800-talet hantverkare och enklare folk varför denna stadsdel inte drabbades så hårt av de saneringar i slutet av 1800-talet som kännetecknade de cityområden där de rikare borgarna bodde. Under 1970-talet planerades stora ingrepp i den då tämligen nedgångna bebyggelsen. Merparten av invånarna bestod då av familjer som i generationer bott i de mestadels små husen. Gamla Väster blev plötsligt attraktivt, husen såldes för stora belopp i kölvattnet av 1980-talets spekulationsvåg och inom en mycket kort tid hade den gamla generationen Västerbor närmast helt försvunnit. I dag är gamla Väster ett vackert exempel på hur man kan bevara en äldre stadskärna på ett attraktivt sätt.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects