ANADOLU

(Cuisine EUROPEAN)

Rate us
Amenities

EN: More than 23 years this mark exists in public catering of Azerbaijan. This mark enhanced the image of the most popular restaurant in the city. Actually we do not tell just about the restaurant but about the whole stile of food culture. Today ANADOLU chain of restaurants are the number of places which bring together people of Baku and the guests of our capital where they can taste sophisticated, delicious and healthy food, and get to know the best dishes of Oriental and European cuisine. The name ANADOLU is not associated just with the place where we can satisfy hunger but it is also associated with the idea of a CLUB where business partners and friends can meet together. In restaurants ANADOLU we can meet both representatives of business life of the country and popular actors, public figures and people of an art. All this was achieved due to the program “ANADOLU IS FOR AZERBAIJAN” which was carefully designed and turned into reality. This program includes both large charitable activities and a lot of patronage campaigns. As a result of such activities a lot of talented representatives of modern Azerbaijan society consider the mark ANADOLU to be their friend who is able to supplier them at the right moment. Our catering (delivery of food at home and workplaces), perfectly working system allowed ANADOLU to become the popular restaurant, and if you do not have enough time, it is not necessary to go to the restaurant, because the restaurant will come to you with its exquisite and high-quality kitchen at a word. It was designed and turned into reality the first system of food orders delivery through the Internet system in Azerbaijan and due to this system users of World Wide Web also have the possibility to receive high-quality and delicious food from ANADOLU without interrupting of their business. Due to all these facts ANADOLU was and still remains as a leader in its field and by right connects to its name with HEALT and SUCCESS, two the most important meaning for each person. It is our duty to serve You quickly and efficiently. No matter where in the city you are, Your order will be delivered to You within the shortest time period! Please indicate your location on the city map and You will find out what time Your order will be delivered to you. RU: Вот уже более 23 лет на рынке общественного питания Азербайджана существует эта марка - марка, которая прочно укрепила за собой имидж самого популярного ресторана города. Собственно, речь идет не о ресторане, а целом стиле в том, что называется культурой питания. Сеть ресторанов ANADOLU сегодня - это ряд мест, где собираются бакинцы и гости столицы для того, чтобы отведать изысканную, вкусную и здоровую пищу, ознакомиться с лучшими блюдами восточной и европейской кулинарии. Помимо места, где можно просто утолить голод, имя ANADOLU ассоциируется сегодня с понятием КЛУБ, в котором встречаются деловые партнеры и просто друзья. В ресторанах ANADOLU можно встретить как представителей деловой жизни страны, так и популярных артистов, общественных деятелей, людей искусства. Все это достигнуто благодаря тщательно разработанной и проведенной в жизнь программе 'ANADOLU - ДЛЯ АЗЕРБАЙДЖАНА', в которую входит как обширная благотворительная деятельность, так и множество меценатских акций, в результате чего многие талантливые представители современного азербайджанского общества считают марку ANADOLU своим другом, способным оказать поддержку в нужную минуту. Безупречно работающая система "catering" (доставка еды на дом и на рабочие места) позволило ANADOLU стать популярным рестораном, в который, при отсутствии времени, не обязательно идти самому, но который по первому Вашему зову сам придет к Вам со своей изысканной и качественной кухней. Разработана и запущена в действие первая в Азербайджане система заказов на доставку еды через сеть интернет, благодаря чему пользователи всемирной информационной сети так же имеют возможность не отрываясь от своих дел получить качественную и вкусную пищу от ANADOLU. Благодаря всему этому ANADOLU был, есть и остается лидером в своей области, и по праву причисляет к своему имени два важнейших для каждого человека понятия - ЗДОРОВЬЕ и УСПЕХ!!! Мы считаем своим долгом быстро и качественно обслужить Вас. В какой бы точке города вы не находились, Ваш заказ будет доставлен Вам в кратчайшие сроки! Укажите на карте города Ваше месторасположение, и Вы узнаете, в какое время Ваш заказ прибудет к Вам. AZ: ​23 ildən çoxdur ki, Azərbaycanın ictimai qida bazarında bu marka – şəhərin ən məşhur restoranı adına layiq görülmüş marka kimi mövcuddur. Əslində, söhbət restorandan deyil, qida mədəniyyəti adlanan bir üslubdan gedir. ANADOLU restoranlar şəbəkəsi – bakılılar və paytaxtın qonaqları toplaşdığı bir sıra yerdir ki, burada onlar nəfis, dadlı və sağlam qidanı dada, şərq və Avropa mətbəxinin ən yaxşı yeməkləri ilə tanış ola bilərlər. Qonaqlarına ləzzətli yeməklər təqdim edən yerdən başqa, ANADOLu həm də KLUB anlayışı ilə də assosiasiya olunur, burada işgüzar tərəfdaşlar və dostlar görüşür. ANADOLU restoranlarında ölkənin həm işgüzar həyatının nümayəndələrinə, həm də məşhur artist, ictimai xadim, incəsənət nümayəndələrinə də rast gəlmək olar. Bunlar hamısı incəliklə hazırlanmış və həyata keçirilmiş “ANADOLU – AZƏRBAYCAN ÜÇÜN” adlı proqramın yerinə yetirilməsi sayəsində mümkündür, bu proqrama həm geniş xeyriyyə fəaliyyəti, həm də çoxsaylı mesenat aksiyalar daxildir, bunların hamısının nəticəsində müasir Azərbaycan cəmiyyətinin əksər istedadlı nümayəndələri ANADOLU markasını çətin anda kömək göstərə bilən dostu hesab edir. Qüsursuz işləyən “catering” sistemi (yeməklərin ev və iş yerlərinə çatdırılması) ANADOLUya məşhur restoran olmaq imkanı verdi, vaxtınız yoxdursa bircə dəfə çağırmaqla restoranın işçiləri nəfis və keyfiyyətli yeməklərimizi olduğunuz yerə çatdıracaq. Azərbaycanda yeməklərin internet vasitəsilə sifariş verilərək çatdırılması sistemi ilk dəfə olaraq burada hazırlanmış və istifadəyə verilmişdir, bunun nəticəsində ümumdünya məlumat şəbəkəsinin istifadəçiləri də işlərindən ayrılmadan ANADOLUDAN keyfiyyətli və dadlı yemək ala bilərlər. Bunların sayəsində ANADOLU öz sahəsində lider olub, olur və olacaq və, haqlı olaraq, öz adına insan üçün iki çox vacib amili – SAĞLAMLIQ və UĞURu aid edir!!! Sizə tez və keyfiyyətli xidmət göstərmək bizim borcumuzdur. Şəhərin harasında olsanız, qısa bir müddətdə sifarişiniz çatdırılacaq! Şəhərin xəritəsində yerləşdiyiniz yeri göstərin və sifarişin nə vaxt çatdırılacağını öyrənin.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects