INDIA

(Cuisine EUROPEAN)

Rate us
Amenities

BG:Откакто отвори врати Ресторант Индия непрестанно бележи развитие, за това не е учудващо, че мястото, където се сервират най-екзотичните гозби в града вече има хиляди почитатели в интернет. „Бъди щастлив – храната е щастие“ е мотото на всички индийци, а екипът на ресторант Индия със сигурност успява да накара и гостите си да се почувстват по сходен начин, което е причината за високата му оценка в социалните мрежи. Поради големия интерес от страна на гастрономите, екзотичният ресторант вече работи абсолютно всеки ден от 11:00 до 23:00 часа без прекъсване. EN: Since its opening, restaurant India has been constantly evolving, so it is no wonder that the place serving the most exotic dishes in town, has now thousands of fans on the Internet. “Be happy – food is happiness“ is the motto of all Indians and the team at Restaurant India is definately making its guests feel the same. Hence, its excellent rating on social networks. Due to the significant interest, the exotic restaurant is now working everyday from 11:00 to 23:00, without breaks. RU:С момента своего открытия, ресторан Индия постоянно развивается, так что не удивительно, что здесь подаются самые экзотические блюда в городе, в настоящее время тысячи поклонников в Интернете. "Быть счастливым - еда счастье" это девиз всех индейцев и команды ресторана Индия, безусловно, делает атмосферу что б его гости чувствовали то же самое. Следовательно не удивителен, его отличный рейтинг в социальных сетях. В связи со значительным интересом, экзотический ресторан в настоящее время работает ежедневно с 11:00 до 23:00, без перерывов.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects