DIADO NIKOLA

(Cuisine EUROPEAN)

Rate us
Amenities

BG: Ресторантът дава своето начало през 2001 година. Колекция от вкусове и аромати е мотото на авторите и главните готвачи в кухнята на ресторант „При Дядо Никола“. Съчетанието на добре приготвена вкусна храна и елегантната обстановка близка до домашната предизвиква усещания, които не бихте забравили. Оригиналното меню е във формат на фотоалбум, носещ богат избор на български ястия. За всеки ден от седмицата е предвидено обедно меню. „Хората да се почувстват като у дома си – това е основна наша цел!“ EN: The restaurant gives its inception in 2001. A collection of flavors and fragrances is the motto of the authors and chefs in the kitchen of the restaurant "In Santa Nicolas." The combination of well prepared delicious food and elegant atmosphere close to home causes sensations that you would not forget. The original menu is in the form of a photo album carrying a wide selection of Bulgarian dishes. For each day of the week set lunch menu. "People feel like home - This is our main goal! " RU: В ресторане дает момента его создания в 2001 году. Коллекция вкусов и ароматов девиз авторов и поваров на кухне ресторана «В Санта-Николас." Сочетание хорошо подготовленной вкусной еды и элегантной атмосфере близко к дому вызывает ощущения, что вы не забудете. Оригинальное меню в виде фотоальбома, несущего широкий выбор блюд болгарской кухни. Для каждого дня недели установите меню обеда. "Люди чувствуют себя как дома - Это наша главная цель! "

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects