WHITE HOUSE

(Cuisine EUROPEAN)

Rate us
Amenities

BG: „Бялата къща“ е единственият ресторант във Варна, който предлага на своите клиенти пет коренно различни зали и места. Ресторант “Бялата къща” разполага със зала за свободна консумаци с капацитет от 60 места. Качеството на предлаганите ястия, личното внимание към всеки гост и топлите искри на камината през зимата, ще превърнат Вашето посещение тук в незабравим спомен. Ресторант “Бялата къща” разполага със зала за сватби и банкети с капацитет от 100 места. Идеалното място за организиране на сватбени тържества, юбилеи, фирмени партита и коктейли. Една от залите на ресторанта се използва и за фирмени презентации и конференции. В зависимост от подредбата на местата (кино салон, П- образно или класна стая), капацитета на залата варира от 20 до 80 места. Залата е оборудвана с голям екран, мултимедиен проектор, озвучаване с микрофон, принтер, климатици. На цялата територия на комплекс „Бялата къща“ има WiFi. Непосредствено преди входа на залата за свободна консумация се намира зимната градина. Идеално място за вечеря и обяд през пролетните и есенните дни. Райско кътче в „Бялата къща“, което съхранява богатата ни колекция от растения. EN: "White House" is the only restaurant in Varna, which offers its customers five disparate halls and places. Restaurant "White House" has a hall for free consumption with a capacity of 60 seats. Quality of meals, personal attention to each guest and hot sparks of fire in the winter will make your visit here unforgettable memory. Restaurant "White House" has a hall for weddings and banquets with a capacity of 100 seats. An ideal place for weddings, anniversaries, corporate parties and cocktails. One of the halls of the restaurant is also used for presentations and conferences. Depending on the arrangement of seats (cinema, n- shaped or classroom), room capacity ranges from 20 to 80 seats. The hall is equipped with a large screen, multimedia projector, sound system with microphone, printer, air conditioning. Throughout the complex "White House" has WiFi. Just before the entrance of the hall for free consumption is the winter garden. Ideal for dinner and lunch during the spring and autumn days. Paradise in the "White House" which preserves our rich collection of plants. RU: "Белый дом" это единственный ресторан в Варне, который предлагает своим клиентам пять несопоставимые залов и мест. Ресторан "Белый дом" есть зал для свободного потребления с вместимостью 60 мест. Качество блюд, индивидуальный подход к каждому гостю и горячие искры огня зимой сделает ваш визит незабываемым памяти. Ресторан "Белый дом" есть зал для проведения свадеб и банкетов вместимостью 100 мест. Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев, корпоративных вечеринок и коктейлей. Один из залов ресторана также используется для проведения презентаций и конференций. В зависимости от расположения мест (кино, н- формы или классной комнаты), Вместимость номеров варьируется от 20 до 80 мест. Зал оборудован большим экраном, мультимедийный проектор, звуковая система с микрофоном, принтером, кондиционер. На протяжении всего комплекса "Белый дом" имеет WiFi.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects