POD STARYM GLOGIEM

(Cuisine EUROPEAN)

E-Menu
Rate us
Amenities
Share on

Najstarsze informacje o początkach restauracji to przełom gotyku i renesansu. W tym okresie nastąpiła przebudowa w zachodniej części budynku ratusza, w wyniku której powstały dwie sklepione sale przeznaczone na gospodę - jedna większa została nakryta sklepieniem sieciowym opartym na centralnym piaskowcowym słupie (po zawaleniu się w latach 70-tych, sklepienie odtworzono). Druga mała salka otrzymała sklepienie kryształowe. Często nawiedzające miasto pożary nie ominęły ratusza i samej restauracji, m.in. w 1420 roku, w 1433, 1574, 1615, 1678. W okresie renesansu przebudowano część wschodnią parteru. Powstała wtedy zachowana do dzisiaj sala nakryta sklepieniem kolebkowym, wspartym na trzech piaskowcowych słupach o przekroju ośmioboku. Jedna z kolumn ma starty aż do rdzenia trzon. Są to ślady ostrzenia białej broni. Niegdyś był tutaj odwach. Okres II Wojny Światowej wywarł niszczycielskie piętno na sklepieniach sal restauracyjnych, które odzyskały dawny blask dopiero w progu nowego tysiąclecia. Dziś, po tak burzliwym okresie czasu tworząc tu restaurację - jako pierwsi wpiszemy się do kart historii tego magicznego miejsca

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects

;