MLADOST

(Cuisine EUROPEAN)

E-Menu
Rate us
Amenities
Share on

MLADOSŤ restaurant, belonging to Hotel Academy in Liptovský Mikuláš, is located in the city center, in the pedestrian zone in the street 1. Mája No. 20 Our facility is an educational center for students in specializations cook, waiter, waitress, hotel academy, confectioner and window designer. Students with teaching staff provide catering services to the public. We offer varied menu offering hot and cold delicacies from the world cuisines, but also from traditional Slovak cuisine. In the non-smoking areas of our café you can enjoy cocktails, hot and cold drinks. Nice and cozy environment plays an important role in enhancing of your culinary experience. The premises are suitable for family, social celebrations as well as corporate catering events. Reštaurácia Mladosť pri Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši je situovaná priamo v centre mesta, v jeho pešej zóne na ulici 1. mája č. 20. Naše zariadenie je vzdelávacím pracoviskom pre žiakov v odboroch kuchár, čašník, hotelová akadémia, cukrár a aranžér Žiaci spolu s pedagogickými zamestnancami poskytujú stravovacie služby pre širokú verejnosť. Ponúkame rozmanité menu. V jedálnom lístku nájdete lahôdky teplej a studenej kuchyne zo sveta, ale aj z tradičnej slovenskej kuchyne. V nefajčiarskych priestoroch kaviarne si môžete vychutnať miešané nápoje, studené a teplé nápoje. Príjemné prostredie má dôležitú úlohu pri umocnení Vášho kulinárskeho zážitku. Priestory sú vhodné na rodinné, spoločenské oslavy ako aj firemné gastronomické podujatia.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects

;