JARNTORGSPUMPEN

(Cuisine EUROPEAN)

E-Menu
Rate us
Amenities
Share on

En: Järntorget was named in the 1500's, when using the square as a storage area for iron which was shipped in from the notifier. The earliest secure evidence for the name Iron Market (Jerntorgith) is from 1489th The name is linked to the square became a storage area for iron, which exports were shipped from ports in the lake to the capital. The building Järntorgspumpen housed is composed of three joined houses all built in the late 1400's. In the oldest parts can still feel the history. The Restaurant body, one can see remnants of the "Ingemansson's Skepsshandel" which was housed in the premises of the turn. Mirror bar with all his classic boxes and the spectacular glass roof are both naturally K-marked. Welcome in and we will tell you more about the exciting story! At Restaurant Järntorgspumpen we serve selected Swedish classic Italian dishes and Järntorgspumpens own interpretations of international flavors. Our restaurant in Old Town is known for its historical interior, with us you can among other things, enjoy a dinner in one of our arch that takes you back to the 1500s. If you are a larger party is an opportunity to sit secluded in our choices, or why not book the spectacular banquet room. Lunch is served daily from 11:00 to 15:00. Welcome to Järntorgspumpen - Restaurant in Old Town Se: Järntorget fick sitt namn under 1500 talet då man använde torget som upplagsplats för järn som som skeppades in från mälaren. Det äldsta säkra belägget för namnet Järntorget (Jerntorgith) är från 1489. Namnet hänger samman med att torget blev upplagsplats för järn, som för export skeppades från hamnar i Mälaren till huvudstaden. Byggnaden som Järntorgspumpen huserar i består egentligen av tre sammanfogade hus som samtliga uppfördes i slutet av 1400-talet. I dessa äldsta delarna kan man fortfarande känna historiens vingslag. I Restaurangens huvuddel kan man se rester från den ”Ingemanssons Skepsshandel” som huserade i lokalerna i kring sekelskiftet. Spegelbaren med alla sina klassiska lådor och det spektakulära glastaket är båda naturligtvis K-märkta. Välkomna in så berättar vi gärna mer om den spännande historien! På Restaurang Järntorgspumpen serverar vi utvalda svenska klassiker, italienska rätter och Järntorgspumpens egna tolkningar av internationella smaker. Vår restaurang i Gamla Stan är känd för sin historiska interiör, hos oss kan du bland annat avnjuta en middag i ett av våra valv som tar dig tillbaka ända till 1500-talet. Är ni ett större sällskap finns möjlighet att sitta avskiljt i våra val eller varför inte boka den spektakulära festvåningen. Lunch serveras varje dag mellan 11.00 - 15.00. Varmt välkommen till Järntorgspumpen - Restaurang i Gamla Stan

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects

;