LA PLACINTE-BULEVARDUL DECEBAL 82

(Cuisine EUROPEAN)

Rate us
Amenities

RU: Сеть ресторанов "La Placinte" открылась в Кишиневе в 2006 году. На сегодняшний день общее число ресторанов сети насчитывает девять заведений, расположенных в разных районах города. За годы своего существования ресторанная сеть заслужила любовь уважение посетителей, но не останавливается на достигнутом. "La Placinte" постоянно развивается и стремится к совершенству. В меню - большой выбор национальных блюд, среди которых знаменитая мамалыга, мясные блюда на гратаре, лучшее молдавское вино и, конечно, вертуты и плацинды. Мастера, которые готовят все эти блюда для своих клиентов - настоящие виртуозы своего дела. Здесь гармонично сочетаются демократичные цены, обходительный и доброжелательный персонал и почти домашняя обстановка. Все это - составляющие того, что сюда хочется возвращаться. Несколько отличается от остальных ресторанов сети кафе "La Plаcinte", которое расположено на улице Тираспольской. Оно вообще мало похоже на столичные рестораны. Дело в том, что это одно из первых в Кишиневе заведений формата "фуд-корт". В классическом понимании "фуд-корт" – это "ресторанный дворик", расположенный в крупном торговом или развлекательном центре. Однако, соблюдая этот формат, "La Plаcinte" сохраняет свой неповторимый корпоративный стиль. RU: Chain of restaurants "La Placinte" was opened in Chisinau in 2006. To date, the total number of chain restaurants has nine schools located in different districts of the city. Over the years of its existence, the restaurant chain earned the love respect for the visitors, but don't stop there. "La Placinte" is constantly evolving and strives for perfection. The menu has a large selection of national dishes, including the famous polenta, meat dishes grilled, the best Moldovan wine and of course the traditional pies. Craftsmen who prepare these meals for their clients - real virtuosos of their craft. It combines reasonable prices, courteous and friendly staff and almost homely atmosphere. All these are components that you want to return here. Somewhat different from other restaurants of a network of cafe "La Plаcinte", which is located on the street of Tiraspol. It generally bears little resemblance to the capital's restaurants. The fact that this is one of the first in Chisinau institutions in the format of "food court". In the classical sense of "food court" is a "food court", located in major shopping or entertainment center. However, following this format, "La Plаcinte" retains its unique corporate identity. RO: Rețeaua de restaurante "La Placinte" a fost inaugurată la Chișinău în 2006. Până în prezent, numărul total de restaurante de rețea are nouă de învățământ, situate în diferite zone ale orașului. De-a lungul anilor ресторанная rețeaua a câștigat dragostea respectul de vizitatori, dar nu se oprește aici. "La Placinte" în mod constant în curs de dezvoltare și tinde spre perfecțiune. În meniu - mare selecție de mâncăruri naționale, printre care celebra mamaliga, preparate din carne la grătar, cel mai bun vin moldovenesc și, desigur, învîrtite, plăcinte. Expertul, care pregătesc toate aceste feluri de mâncare pentru clienții săi adevărați virtuozi cauzei lor. Aici se îmbină armonios prețurile accesibile, amabil și prietenos și aproape mobilier acasă. Toate acestea constituie faptul că aici vreau să mă întorc. Este oarecum diferit de celelalte restaurante rețeaua de cafenele "La Plаcinte", care se află pe strada de la Tiraspol. Acesta este, în general, puține se pare ca pe teritoriul de restaurante. Faptul că aceasta este una dintre primele la Chișinău de învățământ format de "food court". În sensul clasic de "food court" – acest "restaurant curte", situat în oraș comercial sau de divertisment centru. Cu toate acestea, respectând acest format, "La Plаcinte" păstrează propriul stil corporativ.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects