CARINE

(Cuisine EUROPEAN)

Rate us
Amenities

Hr: Od svog osnivanja kompanija se bavila trgovinom. Započevši poslovanje supermarketom u Maslinama, vođena pravim poslovnim principima (prije svega tačnošću i redovnim izmirivanjem obaveza), Carine su se do 2008. godine proširile na 5 maloprodajnih objekata u Podgorici na ekskluzivnim lokacijama. Zadovoljstvo i povjerenje potrošača i poslovnih partnera koji su tada stečeni, najbolje govore o našoj poslovnosti. Kupovinom poslovnog prostora u Ulici Slobode 43, i otvaranjem Centra Carine 2005. godine, ugostiteljstvo počelo da preuzima primat u poslovanju naše kompanije. 2008. godine ostvoren je još jedan ugostiteljski objekat u Moskovskoj ulici, maloprodajni objekti su izdati na period od 10 godina i time smo se u potpunosti preorjentsali na ugostiteljstvo i turizam. “Carine” su 2002. godine postale većinski vlasnik AD “Južni Jadran”, u sklopu kojeg posluje hotel “Delfin” u Bijeloj. 2004. godine hotel je renoviran i svečano otvoren. 3. juna 2011. godine počela je izgradnja stambeno-poslovnog objekta u Momišićima. Izgradnja ovog objekta označava dodavanje građevinarstva lepezi djelatnosti naše kompanije. En: Since its inception, the company has been trading. Starting the business in the Maslinika supermarket, guided by the right business principles (first of all by the accuracy and by settling the obligations), the Customs expanded to 2008 at five retail establishments in Podgorica in exclusive locations. The satisfaction and trust of consumers and business partners who are then acquired, are the best about our business. By buying a business space at Freedom Street 43, and opening the Customs Center in 2005, catering began to take on the primacy of our company's business. In 2008, another catering facility was established in Moscow Street, retail facilities were issued for a period of 10 years and we were completely rewarded for hospitality and tourism. In 2002, "Carine" became the majority owner of AD "South Adriatic", where the hotel "Delfin" operates in Bijelo. In 2004 the hotel was renovated and solemnly opened. On June 3, 2011, construction of a residential-business facility in Momišić was started. Construction of this object means adding civil engineering activities of our company

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects