BERG FARM

(Cuisine EUROPEAN)

Rate us
Amenities

Vi er Kirsti Farbu og Svein Berfjord, som har barna Jørgen, Petter og Vebjørn. Vi kommer opprinnelig fra Mosjøen, og er begge utdannet skogbrukere fra skogskolen på Steinkjer. Vi kjøpte gården Berg Øvre på Inderøy i 1987. Siden den gang har vi brukt det meste av tid og ressurser på å bygge opp og restaurere gården. Vi har bl.a. bygd nytt kårhus, restaurert trønderlåna fra 1840 og restaurert driftsbygningen. Vi bygde nytt ”flerbrukshus” med slakteri, gårdsmatkjøkken, landhandel og spisested i 2002. I tillegg har vi siden 1993 drevet omfattende kulturlandskapspleie og nydyrking. Fra starten drev vi ensidig kornproduksjon, men i dag driver vi en allsidig produksjon hvor vi prøver å utnytte alle gårdens ressurser som hus, innmark, utmark, beite og kulturminner. Kort sagt så prøver vi å utnytte hele kulturlandskapet i en næringsmessig sammenheng.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects