SUNDBYTUNET

(Cuisine EUROPEAN)

Rate us
Amenities

Den opprinnelige gården, Døhlen gård, som Sundbytunet er bygget på er et av byggene i sentrum av Jessheim som er kulturhistorisk merket. Hovedhuset på gården ble flyttet hit i 1850 og stod tidligere på "hovedbølet" Døli. Bygningen har huset både landhandleri og kommunestyresal inntil den ble bolig for eierne av gården. Hovedhuset gjennomgikk en omfattende restaurasjon i 1985 og de gamle tømmerveggene finnes fortsatt i veggene og den opprinnelige stilen er søkt bevart.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects