KARLSVIK GÅRD

(Cuisine EUROPEAN)

Rate us
Amenities

Karlsvik gård ligger idyllisk og usjenert til langs Oslofjorden like utenfor Tønsberg. Gården er på 450 dekar og har flere hundre års historikk. Strandlinjen som tilhører gården, henger sammen med Vestfolds lengste uberørte strandlinje, på ca. 7km. Våre selskapslokaler er bygget av reisverk som stammer fra Nord Europas førstetauverksfabrikk, Tønsberg Reperbane. Lokalet ble satt opp i år 2000 og forener gammel og klassisk stil med moderne fasiliteter. Gården er en familiebedrift. Geir og Bente Karlsvik har drevet med grønnsakproduksjon og blomster fra veksthus i snart 35 år, og de siste 10 årene med større vekt på selskapslokalet. Vi har et personlig engasjement og har omtanke for vår gård som har vært i Karlsvikfamiliens arv gjennom generasjoner. Som bosted har Karlsvika en lang historie å fortelle. Både sør-øst og nord-øst for gårdstunet ligger gravrøyser som kan være fra bronsealderenog/eller fra jernalderen.I et gammelt dokument fra 1349 dukker gårdens navn opp. Det skrives da ”Kalsvikin”. Noen år senere (1399) skrives det” Kalfsvikænne. I 1661 skrives det” Kalfsvigh”. Det tyder på at opprinnelsen til navnet er det oldnorske navnet Kalfr sammen med vik (bukt). Kan hende er det Kalfr som hviler i gravrøysa på oddens høyeste punkt.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects