WAZA

(Cuisine EUROPEAN)

Rate us
Amenities

Na rozwój Kuchni Polskiej znaczny wpływ, oprócz klimatu i obyczajowości związanej z religią, miały kontakty z innymi kulturami. Z różnym nasileniem i w różnym czasie dają się zaobserwować wpływy włoskie, niemieckie, francuskie, orientalne, żydowskie, rosyjskie, węgierskie, czeskie i angielskie.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects