VATRA NEAMULUI

(Cuisine EUROPEAN)

Rate us
Amenities

Nu ne putem depărta de ceea ce ne-a format și dă în continuare consistență identității noastre naționale. Printre lucrurile sfinte care ne stau la căpătâi sunt biserica, pâinea noastră cea de toate zilele, bunătatea oamenilor și stejarul. Arborele drag inimii noastre, cu rădăcini în cultura si istoria neamului românesc. Contemporan al vremurilor demult apuse, stejarul ne șoptește la fiecare adiere de vânt numele bravilor eroi și faptele lor de seamă, legendele locurilor și povețele bătrânilor. Stejarul, sau pe alocuri ghindarul, ocupă din cele mai vechi timpuri un loc important în viața și spiritualitatea poporului român, fiind considerat un arbore totemic. O lungă tradiție culturală a făcut din acest copac măreț simbolul forței fizice și psihice, al perenității și majestății. Cu rădăcinile înfipte adânc în pământ și cu vârful ridicat spre cer, stejarul ni se înfățișează ca un arbore axial, care asigură comunicarea dintre cele trei lumi: lumea subpământeană (prin rădăcinile adânci), lumea terestră (prin prezența impunătoare) și lumea celestă (prin atracția inexplicabilă a fulgerului). Martor al trecerii atâtor existențe terestre individuale, ghindarul semnifică permanența, continuitatea vieții și a faptelor unui popor, întruchiparea idealurilor naționale vegheate de corola protectoare a acestuia. Prin ramurile sale groase și frunzișul des este o emblemă a ospitalității, a unei colectivități unite într-o singură faptă și un singur gând. Motiv pentru care simbolul stejarului este elementul caracteristic și întru totul definitoriu al activității noastre din sfera serviciilor și ospitalității bucureștene. R espectarea cutumelor, bunul gust și autenticitatea sunt crezul întregii noastre echipe și piatra de temelie a Restaurantului Vatra Neamului. Din start am refuzat să ne știrbim imaginea cu simboluri și credințe păgâne sau să-i alterăm conținutul cu interpretări vitrege ale obiceiurilor strămoșești. Credința în tradiție o avem de la străbuni iar statornicia ne este inspirată de arborele a cărei frunză am atribuit-o cu mândrie imaginii noastre și pe care o puteti recunoaște pe toate componentele identității noastre vizuale. Veți găsi astfel, pe toate elementele cu care ne identificăm, imprimat simbolul frunzei de stejar imediat ce o să ne treceți pragul sau o să ne vizitați spațiul virtual. Sub influența protectoare a acesteia și motivați de convingerea că tradiționalul nu se inventează ci se redescoperă, aici la restaurtantul Vatra Neamului continuăm pe calea ce-am pornit-o întru’a respecta cu strașnicie toate rânduielile neamului, așa cum îi șade bine românului. Asemeni ghindei, ca simbol al renașterii, continuăm să ne reinventăm păstrând conținutul organic al tradiționalului românesc atât de încercat de concepte sintetice străine. Inspirați de acest arbore falnic a aducem un omagiu prin ceea ce facem tradițiilor și obiceiurilor ancestrale, iar asta ne evidențiază net în peisajul gastronomic autohton și e motivul pentru care am devenit un nume de referință pe harta ospitalității românești. Ca un sfânt jurământ, sub protecțiunea și cu statornicia stejarului, vom ține mereu aprinse valorile tradiționale românești, istoria neamului și focul în vatră aici, la Restaurantul “Vatra Neamului”.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects