TERMAL

(Cuisine EUROPEAN)

Rate us
Amenities

House restaurant has a capacity of 35 seats and serving of meals to visitors except the house as a suitable place for celebrations, small weddings, training, or even just as a nice place to sit with friends. Reštaurácia penziónu má kapacitu 35 miest na sedenie a slúži okrem podávania stravy návštevníkom penziónu aj ako vhodné miesto na organizovanie osláv, malých svadieb, školení alebo aj len ako príjemné miesto na posedenie s priateľmi.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects