ALTITUDE

(Cuisine EUROPEAN)

E-Menu
Rate us
Amenities
Share on

Welcome to the right address. Altitude restaurant, situated at a legendary location with the highest view of Bratislava and neighboring districts. In the rotating Altitude restaurant, you will experience a real 360° view surrounded by the panoramic view of Bratislava. We are delighted and honored to invite you to discover the culinary treasures in our panoramic restaurant. Altitude restaurant, with its breathtaking views, is the place where we awaken your senses. Vitajte na správnej adrese. Altitude restaurant na legendárnom mieste, s najvyšším výhľadom na mesto Bratislava a okolité štáty. V otočnej Altitude restaurant zažijete skutočný zážitok s 360° výhľadom obklopeným kultom panorámy metropoly Slovenska. Je nám veľkým potešením a cťou, že vás môžeme pozvať na objavenie kulinárskych pokladov do našej panoramatickej reštaurácie. Altitude restaurant s vyrážajúcim výhľadom je miesto, kde prebudíme všetky vaše zmysly.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects

;