BERGSTUGAN

(Cuisine EUROPEAN)

E-Menu
Rate us
Amenities
Share on

Norrtäljes högst belägna Restaurang, uppe hos oss får du Norrtäljes bästa utsikt och mat & dryck som matchar. Boka vår lokal för firmafesten, 30års festen eller bröllop. Vi ordnar allt ifrån dukning matlagning dryck mm. Vi serverar kaffe, lunch middag & drinkar, mycket musik underhållning. Bergstugan var färdigbyggd till Norrtälje stads 300 års jubileum 1922. Historien bakom är följande: Norrtälje fabriks och Hantverksförening , NFHF, vimpeln sitter på taket. Styrelsen för NFHF sammanträdde den 8 juli 1918 , så framförde C.A.Nordström ett önskemål om att göra SÖDRA BERGEN i Norrtälje attraktiva och tillgängliga genom att där bygga en serveringspaviljong och anlägga promenadvägar mm. Samtidigt skulle föreningen få en samlingslokal för sina sammankomster. Vid styrelsens sammanträde den 13 september 1918, var man redo att utse en kommitté bestående av herrarna C.A.Nordström, J.P. Sandin, O.F.Larsson samt min farfarsfar Ludvig Porath, de fick i uppdrag att intressera Norrtälje stads myndigheter för frågan. Föreningen fick gott gensvar och gemensamt utarbetades flera förslag å byggnad och anläggningar. Man enades om att Norrtälje stad skulle utföra och bekosta uppfartsväg och promenadvägar och upplåta lämpligt tomtområde att uppföra en serveringspaviljong på, medan föreningen skulle bygga huset enligt, av myndigheten godkända ritningar. År 1922, det år då Norrtälje stad firade sitt 300 års jubileum stod Bergstugan färdig och entledigade föreningens kommitté efter väl förrättat värv. stugan hade kostat ca: 9000 kr att uppföra. (Gustav V besökte Norrtäljes 300 år jubileum, där han bl,a såg Ludvig Poraths kopparurnor, och beställde genast några till slottet, på så sätt blev Ludvig Porath Hovleverantör.) Härmed hade Norrtälje fått en förnämlig utsiktsplats. Norrtälje Ångbryggeri AB genom sin disponent Bille donerde 3000 kr till föreningen för dess viktiga insatser för förtagandet i staden och goda samhällsinsatser. Apotekare Balkenhausen donerade också medel till föreningen för Södra Bergets förskönande, därvid byggdes den stenbalustrad som vi alla njuter av, med kompassrosen. Vid Bergstugans invigning skänkte kopparslagare Ludvig Porath ett antikt golvur att placeras i Bergstugan samlingssal med enda förbehållet att uret alltid måste få ha sin plats där (idag står uret i NFHF lokal i sparbankshuset). Tilläggas kan att sedan 1924 har NFHF arrangerat valborgsmässofirande på Södra berget. Det är under den senaste tiden, som man ansett att Stadens kulturmyndigheter bör vara arrangörer. För Norrtäljeborna har det varit tradition sedan 1937 att fira Valborg på Södra Berget, samma år som Norrtälje Manskör bildades. Det har varit lång tradition att de ska sjunga in våren på Berget. N-e manskör har haft lite uppehåll från Berget. I år 2014 fick vi åter njuta av kören. Något vi hoppas att vi åter får ha som tradition.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects

;