HOV

(Cuisine EUROPEAN)

Rate us
Amenities

Villa Björkhem byggdes 1878 som privatboställe för apotekaren Martin Justelius. Villan bestod av en våning med tornrum och källare. I trädgården fanns örter till medicin och olika exotiska trädslag. Senare köptes villan av borgmästare I. von Stapelmohr som ägde den fram till 1912 när han skänkte fastigheten, den vackra trädgården och marken omkring till Östersunds stad. Detta blev grunden till Fornbyn Jamtli som invigdes samma år. Fröken Cosette Brandberg öppnade friluftsrestaurang i lokalen 1913. Restaurangen fick namnet Hov. Byggnaden har byggts om och till i omgångar. 1916 påbörjades arbetet med att ge Restaurang Hov en övervåning. Den nya salen fick namnet St Olofs Gillesal och öppnade 1920.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects