LEMONDE

(Cuisine FRENCH)

Rate us
Amenities

Le Monde Restaurant & Bar was established in 2000. We were the first to determine trends in gastronomy in Slovakia. Many years of experience taught us to make a unique event also from ordinary breakfast. As the name suggests, the cuisine in LeMonde is a world of diverse tastes and aromas. By combining first-class ingredients based on the foundations of French cooking tradition, our team composes a symphony of delights that you will hardly find anywhere else in Bratislava. We in LeMonde do not follow trends blindly, we strive to create them. SK: LeMonde Restaurant & Bar vznikla v roku 2000. Ako prví sme začali určovať trendy v gastronómii na Slovensku. Dlhoročnými skúsenosťami sme sa naučili aj z bežných raňajok urobiť jedinečný zážitok. Ako napovedá názov našej reštaurácie, kuchyňa v LeMonde je svetom rozmanitých chutí a vôní. Kombináciou prvotriednych surovín postavených na základoch francúzskej tradície varenia skladá náš tím symfóniu pôžitkov, aké inde v Bratislave ťažko nájdete. My v Le Monde trendy slepo nenasledujeme, snažíme sa ich vytvárať.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects