CENTRAL ROOM

(Cuisine ITALIAN)

Rate us
Amenities

The central room restaurant takes place in centre of Pristina facing the government of Kosovo. Central room attitude to ultra-fine dining radiates flamboyance and simplicity, well-known for incredible service characterised with harmony, our restaurant serves Italian and traditional cuisine cooked from master chefs. You are always welcomed in our warm environment for pleased experience. Central room restauranti zë vend ne qendër të Prishtinës përballë qeverisë së Kosovës. Central Room rrezaton pompozitet dhe thjeshtësi, i njohur për shërbim të mrekullueshëm që karakterizohët me harmoni, restauranti ynë është kombinim i kuzhinës italiane dhe asaj tradiconale e gatuar prej mjeshtërve të kuzhinës. Ju jeni gjithmonë të mirëseardhur në ambientin tonë të ngrohtë për një eksperiencë të kënaqëshme.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects