PPC

(Cuisine PASTRY)

Rate us
Amenities

Už samotný názov spoločnosti prezrádza lokalizáciu a náplň výroby spoločnosti, ktorá svojim významom a podielom na trhu v regióne Hornej Nitry patrí medzi najúspešnejšie. Najmä vplyvom kvalitného ľudského potenciálu vo vedení spoločnosti, ale aj vo sfére výroby, sa po transformácii v roku 1992 na akciovú spoločnosť Prievidzské pekárne a cukrárne stali dynamicky sa rozvíjajúcou spoločnosťou.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects