ROYAL V

(Category BAKERY)

Rate us
Amenities

BG: Роял В е доставчик на високо качествени сушени яйчни продукти и суровини за хранително-вкусовата промишленост, за производство на захарни и тестени изделия, майонези, салати, сухи смеси, шоколадови изделия, сладоледи, кремове, млечни и месни продукти и други храни в различни сектори на хранителната индустрия. Роял В е вносител, износител и дистрибутор на суровини за ХВП на местния и международен пазар. Наши партньори са водещи производители в своята област в Европа, Южна Америка и Азия, които прилагат високи стандарти за качество. Дружеството прилага добрите търговски практики и HACCP и пълна проследяемост на всички доставяни продукти, в съответствие с националното и Европейско законодателство за безопасност на храните. Роял В е експортно ориентирана компания и успешно развива нови продукти и нови пазари в различни области на хранителната промишленост. Наши клиенти са водещи производители на храни в България, Румъния, Гърция, Македония, Албания, Косово, Турция, Русия, Европа, Близкия изток и други страни. Екипът на Роял В е фокусиран върху качеството на предлаганите суровини, желанията на клиентите и изграждане на дълготрайни партньорства. Днес Рoял В е доказан коректен партньор за производители, които търсят най-добрите решения и изискват високи стандарти за качеството на влаганите суровини. EN: Since its foundation Royal V has been dedicated to high quality egg powders and food ingredients for production of confectionery, bakery, mayonnaise, salads, dry mixes, chocolates, ice cream, dairy, meat and other products in different sectors of the food industry. The company is an importer and exporter, distributor and supplier of ingredients for food industries at the local and international markets. Our manufacturing partners are leaders in their respective field in Europe, South America and Asia and apply the highest quality standards. The company applies GMP & HACCP, and all ingredients supplied come under full traceability, in accordance with the latest European food regulations for food safety. Royal V is an export-oriented company and successfully develop new products at new markets in the most diverse fields of the food industry. Our customers are leading food manufacturers in Bulgaria, Romania, Greece, Fyrom, Kosovo, Albania, Turkey, Balkan countries, Russia, EU, the Middle East and others. The Royal V team is focused on the quality of the ingredients and the customers’ wishes. Our concept for development is to achieve a long-term cooperation offering all our partners a win-win situation. Royal V today is a proven reliable partner to many customers, looking for best solutions and respecting high quality standards.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects