UNI

(Category BAKERY)

Rate us
Amenities

Naša spoločnosť sídli v Košiciach a svoju činnosť zahájila pred 20-timi rokmi ako fyzická osoba. V závere roka 2000 došlo k transformácii, ktorej výsledkom bolo založenie UNI, spol. s r.o.. Pri každej výrobe cesta staviame na tradičných a osvedčených receptúrach, bez použitia stabilizátorov a iných chemických zlepšujúcich prípravkov, ktoré vo veľkej miere používa väčšina našich konkurentov. Náš sortiment zahŕňa vyše 100 druhov sladkého, slaného, celozrnného, viaczrnného pečiva, rôzne druhy chleba a doplnkových pekárenských výrobkov. Veľmi veľký dôraz kladieme na kvalitu odvedenej práce našich zamestnancov, lebo šikovné ruky našich pekárov nevedia nahradiť stroje ani na začiatku 21. storočia. Jednou z najdôležitejších priorít pri tak zložitej činnosti, akou výroba pekárenských výrobkov je, je dosahovanie a udržiavanie maximálnej kvality všetkých výrobkov. Kvalita dnes nie je len vecou správnych surovín či technologických zariadení, ale predovšetkým otázkou kvalitných ľudí a správneho riadenia vo vnútri spoločnosti. V rámci nášho výrobného procesu si zakladáme na nárokoch našich zákazníkov za dodržiavania celého spektra legislatívnych predpisov. Hygienicko - technologický režim výroby a naše ďalšie vnútorné predpisy zabezpečujú hygienicky bezchybný stav celého výrobného procesu a finálnych produktov. Preto sa nám ešte ani raz nestalo, aby príslušné kontrolné orgány od nás odchádzali nespokojné. Rozvoz celej našej produkcie zabezpečujeme vlastnou dopravou a operatívne ho prispôsobujeme potrebám našich odberateľov. Vďaka kvalite našich výrobkov, nášmu marketingu a ambíciám sa nám podarilo vybudovať stabilnú spoločnosť, v ktorej v súčasnosti trvalo pracuje bezmála 50 zamestnancov. Vzhľadom k tomu, že konkurencia je aj v našom trhovom segmente silná, neustále pracujeme na obmieňaní a dopĺňaní nášho sortimentu. Vďaka tomu, že nie sme a ani nemáme ambíciu byť veľkou priemyselnou pekárňou, flexibilnejšie reagujeme na vaše podnety a snažíme sa aj takto uspokojiť potreby všetkých zákazníkov.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects