NATUR BRAVO

(Category CANNED FOOD)

Rate us
Amenities

RU: Компания ICS „Natur Bravo” S.A. является лидером отрасли переработки овощей и фруктов и одним из основных экспортеров Молдовы, работающим в нескольких ключевых сегментах, таких как концентрат яблочного сока, консервированные овощи и фрукты, соки и нектары Тетра Пак и в стекле.Головной офис компании расположен в г. Кишинев (столица Р. Молдова), а производственные мощности компании в городах Купчинь и Флорешть - в зонах благоприятных для выращивания овощей и фруктов.На обоих заводах компании внедрены и сертифицированы системы управления качеством и безопасностью выпускаемых продуктов - FSSC/ISO 22000:2005 и HACCP Австрийской компанией по сертификации «OQS».Для производства консервной продукции Natur Bravo использует только натуральное сырье выращенное в Молдове, без применения консервантов, красителей или генетически модифицированных растений. EN: JSC "Natur Bravo" is the leader in the fruit and vegetable industry and one of the main export companies in Republic of Moldova, working in the following branches as: apple juice concentrate, canned vegetables and fruits, as well as pasta and puree. The headquarters of the company is located in Chişinău (the capital of Republic of Moldova) but the factories are in Cupcini and Floresti, favourable areas for the cultivation of vegetables and fruits. The JSC "Natur Bravo" permanent concern is to constantly provide safe and proper products for consumption. The certification of the quality management system ISO 22000:2005 and the implementation of the management system of the food product safety - HACCP stay at the basis of this principle.The products for canned fruits and vegetables are grown in Moldova and are used only natural raw materials, without any addition of preservatives and dyes, thus facilitating the company's activity which is focused on meeting the demands and expectations of consumers. Canneries are equipped with modern production lines and produce a wide range of canned food - more than 50 positions. RO: Compania „Natur Bravo” SA este liderul ramurii de prelucrare a legumelor şi fructelor, precum şi unul din cei mai mari exportatori ai Moldovei, activînd în mai multe segmente cheie precum producerea concentratului de suc de mere, producerea conservelor de legume şi fructe, sucuri şi piureuri.Sediul central al companiei se află în or. Chişinău, capitala Republicii Moldova, iar unităţile de producere sunt amplasate în orasele Cupcini şi Floreşti, zone favorabile pentru cresterea fructelor şi legumelor. Preocuparea permanenta a companiei "Natur Bravo" este de a furniza în mod constant produse sigure şi corespunzătoare pentru consum. La baza acestui principiu stă certificarea sistemului de management al calităţii ISO 22000:2005 şi implementarea sistemului de management al siguranţei alimentului - HACCP. Sistemele au fost certificate de către compania de certificare Quality Austria.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects