ALFA NISTRU

(Category CANNED FOOD)

Rate us
Amenities

RU: А.О. “ALFA-NISTRU” функционирует на протяжении 50-ти лет и за историю своего существования достигло больших результатов - из небольшого сокового цеха преобразовалось в масштабное Производственное Объединение, включающее консервный завод и фермерский сервисный центр с 1800 Га собственных и арендованных ухоженных и плодотворных земель. А.О. “ALFA-NISTRU” входит в список самых крупных производителей плодоовощных консервов и соков в Республике Молдова. Производственные площади располагаются на севере страны - в городе Сорока. MD:S.A. “ALFA-NISTRU” funcționează deja 50 de ani și de-a lungul existenței sale a atins rezultate remarcabile – dintr-o mică unitate de producere a sucurilor s-a transformat într-o Asociație de Producere considerabilă, care cuprinde fabrica de conserve și //фермерский сервисный центр// cu 1800 hectare de pămînturi proprii și arendate, bine îngrijite și roditoare. S.A. “ALFA-NISTRU” se află printre cei mai mari producători de conserve și sucuri din fructe și legume din Republica Moldova. Stabilimentul de procucere se află în nordul țării – în Soroca. EN: JSC "ALFA-NISTRU" is operating for about 50 years now and during this activity we have achieved some great results. From a small juice shop , we became a large-scale, 1800 hectares Industrial Union Cannery and farming service center. JSC "ALFA-NISTRU" is included in the list of the largest producers of canned fruits, vegetables and juices in the Republic of Moldova. Its production areas are located in the north of the country – Soroca district.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects