URBANEK

(Category CANNED FOOD)

Rate us
Amenities

Firma Bracia Urbanek jest wiodącym na rynku producentem przetworów owocowych, warzywnych wykorzystującym także pieczarki. Nadrzędnym celem przedsiębiorstwa jest coraz sprawniejsze funkcjonowanie w ciągle zmieniających się warunkach oraz zadowolenie klientów, które jest niezbędnym warunkiem powodzenia każdej firmy. Niezbędna jest stała współpraca wszystkich zaangażowanych w proces stron oparta na wzajemnym poszanowaniu. Główną gamę produktów dostarczanych na rynek stanowią: ogórki konserwowe i kwaszone, różnorodne sałatki warzywne: szwedzka, naddunajska, księżacka, z czerwonej kapusty, chrzany i ćwikła z chrzanem, papryka konserwowa, przeciery: ogórkowy i szczawiowy, leczo: łagodne, pikantne, pieczarkowe, oliwki, buraczki, pieczarki marynowane kompoty, powidła śliwkowe, jabłka prażone. Na przestrzeni 30 lat działalności przetwory były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane. Jakość i smak wyrobów doceniają klienci hurtowi i detaliczni. Dystrybucja krajowa obejmuje najważniejsze hurtowe i detaliczne sieci handlowe, natomiast największym powodzeniem poza Polską cieszą się wyroby firmy w Mongolii, Rosji, Izraelu, Niemczech. Eksportowane także są do Estonii, Korei, USA i Kuwejtu. En: Urbanek (Fruit and Vegetables). Urbanek Brothers Company is a leading manufacturer of processed fruit, vegetables also using mushrooms. The overall objective of the company is becoming more efficient functioning of the ever-changing conditions and customer satisfaction, which is a prerequisite for the success of any business. It is necessary to continued cooperation of all parties involved in the process based on mutual respect. The main range of products supplied to the market are: pickles and cucumbers, a variety of salads and vegetables: Swedish, Danube, księżacka, red cabbage, horseradish and beetroot with horseradish, pepper, canned, puree: cucumber and oxalic Lecho: sweet - spicy, mushroom, olives, beets, pickled mushrooms stewed fruit, plum jam, roasted apples. Over the 30 years of activity preserves award-winning and highlighted. The quality and taste of the products wholesale customers appreciate and retailers. Domestic distribution covers the most important network of wholesale and retail trade, while the most successful outside the Polish enjoying the company's products in Mongolia, Russia, Israel, Germany. Are also exported to Estonia, Korea, USA and Kuwait.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects