POL-MAK

(Category DRIED FOOD)

Rate us
Amenities

PL: Wytwórnia Makaronu Domowego POL-MAK jest jednym z największych producentów makaronów w Polsce Środkowo-Wschodniej. Powstała w 1995 roku jako jednoosobowa firma i szybko przekształciła się w prężnie rozwijające się przedsiębiorstwo zatrudniające ponad 90 osób, które sprzedaje swoje produkty na terenie całej Polski, a także eksportuje je do Irlandii i Niemiec. Historia firmy związana jest z osobą Grzegorza Polaka, który z wykształcenia jest górnikiem, ukończył AGH w Krakowie, pracował przez dwa lata w kopalni, po czym wybudował gospodarstwo szklarniowe, a następnie po 15 latach założył firmę POL-MAK. Jego innowacyjne pomysły szybko rozwinęły produkcję. Już w 1998 roku wybudowano i oddano do użytku nowy zakład produkcyjny, który zwiększył kilkakrotnie produkcję i pozwolił na wprowadzenie nowych rodzajów makaronów. Z roku na rok zwiększano produkcję i zatrudniano coraz więcej osób. Początkowo wytwórnia produkowała około 300 kg makaronu dziennie, dziś aż 15 – 16 ton. W 2003 roku firma przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a w 2007 w spółkę akcyjną. Przedsiębiorstwo zostało członkiem Polskiej Izby Makaronu, Lubelskiego Klubu Biznesu oraz Związku Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny. Od roku 2003 firma posiada wdrożony system HACCP, a od 2009 certyfikowany System Zarządzania Jakością ISO 9001. Firma POL-MAK specjalizuje się w produkcji makaronów wałkowanych jajecznych, strategią POL-MAK jest dostarczanie konsumentom produktów maksymalnie zbliżonych do produktów wyrabianych domowym sposobem, które w znacznym stopniu spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. polmak_historia_2W naszej ofercie znajdą Państwo, również makarony produkowane na styl włoski, wyrabiane za pomocą prasy do tłoczenia makaronu, dzięki czemu możemy uzyskać najbardziej wymyślne kształty makaronu. Spółka POL-MAK cieszy się uznaniem zarówno kontrahentów jak i konsumentów, o czym świadczy liczba zadowolonych klientów na terenie całej Polski oraz rynkach zagranicznych. EN: Wytwórnia Makaronu Domowego POL-MAK, the producer of home-made pastas, is one of the largest pasta manufacturers in Middle-Eastern Poland. The company was established as a sole trader in 1995 and it was quickly transformed into a thriving enterprise employing over 90 people, who sells its products across Poland, as well as exports it to Ireland and Germany. The company’s history is connected with Grzegorz Polak, who is a miner by profession. He graduated from the AGH University of Science and Technology in Kraków, then worked for two years in a mine. After that he built a horticulture holding and after the next 15 years he set up POL-MAK. His innovative ideas contributed to rapid development of production. As early as in 1998, a new production plant was erected. It increased the production capacity several times and allowed to introduce new kinds of pasta. Year by year the production volume was increased and more and more people were employed. Initially, the manufacturer produced approximately 300 kg of pasta per day, and now the amount is between 15 and 16 tonnes. In 2003, the company was transformed into a limited liability company, and in 2007 – into a joint stock company. The enterprise became a member of the Polish Chamber of Pasta, the Lublin Business Club and the Association of Private Employers of Lubelszczyzna. Since 2003, the company has had the HACCP system implemented and since 2009 – the certified ISO 9001 Quality Management System. POL-MAK specializes in production of rolled egg-pastas. The company’s strategy is to provide consumers with goods as closely resembling home-made products as possible, which meet the requirements of even the most demanding customers. The company’s offer also includes Italian-style pastas, kneaded with the use of a pasta press so that the most fantastic shapes of pasta can be obtained. polmak_historia_2 POL-MAK is renowned both by its counterparties as well as consumers and that fact is attested by the number of satisfied customers across Poland and in the foreign markets.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects