TEA TEAM

(Category DRINKS & JUICES)

Rate us
Amenities

BG: Ние предлагаме 200 вида насипен контролиран висококачествен чай, така че всеки може да намери любимия си вкус, и разнообразни аксесоари от доказани производители. Успяваме да предложим една достъпна цена поради факта, че внасяме продуктите си сами, директно от столицата на чая – Хамбург в Германия. Нашият партньор е една от водещите търговки къщи за чай в Европа, със седалище в Хамбург. Основана като семеен бизнес, фирмата се радва на световна репутация, базирана на повече от 125 годишен опит в търговията с чай и тясно сътрудничество с клиентите и производителите. Закупува чай от повече от 130 страни по света, разработва най-модерната апаратура за производство, произвежда най-качествените продукти за растящия и постоянно променящ се пазар и, разбира се, предлага отлично обслужване на всички свои клиенти. Със своя широк спектър от услуги той поставя световни стандарти по въпросите за чая. Като водеща чаена търговска къща с традиция, нашият партньор знае как функционират пазарите, какви високи изисквания се поставят към него, към неговите продукти и тяхното качество. Сигурността е основен актив. Всеки ден фирмените експерти по чай се уверяват чрез сложни дегустации, че превъзходното ниво на продуктовата гама остава постоянно. Внимателното контролиране за спазването на нормативната уредба и редовните одити на партньорите предоставят на клиентите, като нас информация за качеството на продуктите. За да се осигури постоянно високият стандарт на чайовете се проверява качеството на суровините, производството и доставката - сертифицирано, надеждно, прозрачно и разбираемо за клиентите. EN: We offer 200 kinds of high quality certified bulk teas from which everyone can find their favorite taste, together with a variety of accessories from proved suppliers. The fact that we import our products directly from the capital of the tea Hamburg, Germany, allows us to offer you reasonable prices. We are partners with one of the leading tea trade houses in Europe,situated in Hamburg.The tea house is established as a family business and became world famous thanks to its more than 125 years of experience in tea trading. The company imports tea from more than 130 countries in the world, develops modern installations for tea production, produces a big variety of teas for the growing and altering market and - of course - offers an excellent service to its customers. With its wide range of service the company establishes world standards in the tea market. As a leading tea trade house with traditions in this business, our partner knows how the markets work; they cover all the high requirements to the products and their quality. Except the unique range of products and the experience of their specialists our partner offers the whole spectrum of certified services too – from the raw materials to the final products. Its innovative practices have become a world standard in the tea industry.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects