ZDRAVOSLOVEN

(Category DRINKS & JUICES)

Rate us
Amenities

Компанията “Здравословен Живот” е идея на няколко млади професионалисти с модерно мислене, водени от личните си нужди в областта на здравето, здравословното хранене и диететика, борбата със стреса в ежедневието, постигането на хармония със себе си и околните, желанието за опазване на околната среда. Впоследствие идеите на ЗДРАВОСЛОВЕН прераснаха в планове за развитие на цялостна платформа, включваща в себе си услуги и продукти, осигуряващи почти всичко необходимо на един модерен човек, решил за води здравословен начин на живот.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects