RESAN

(Category DRINKS & JUICES)

Rate us
Amenities

EN: "RESAN" - the number one selling mineral water in Moldova! "RESAN" mineral water was awarded with six Gold and two Bronze Medals at International Specialized Exhibitions. Our product was certificated in UK, Germany, Russia, Ukraine, Moldova. "RESAN" L.T.D. is a Moldavian- German Joint Venture, situated in Kishinev, the capital of the Republic of Moldova. "RESAN" sells high-quality mineral water from a borehole. We have our own well-developed sales network on the basis of more that 100 mobile points of motor vehicles at the territory of Moldova. Production of the "RESAN" mineral water consists of three processes: a) mineral water mining; b) production of empty bottles from PET - material; c) mineral water bottling. All the processes: mining, additional filtration, carbonization, production of PET-bottles with the capacity of 0.5, 0.75, 1.5, 2.0, 5.0 litres, bottling - are automated, they are carried out at the efficient complex technological line, where the Italian, German and Japanese equipment is installed. The first batch of water was produced and sold in the Kishinev shops on 6 August, 1996. MD: Apa minerală naturală „RESAN” – este apă de masă, folosită timp de 13 ani de oamenii, cărora le este cunoscută cultura alimentării şi care îngrijesc de sănătatea sa şi a copiilor săi. Apa „RESAN” se extrage din două sonde, sursa „Chişinăului-5” la o adîncime de 120 metri din stratul acvifer din rocile calcaroase a perioadei sarmate medii, sistema neogenică. Calitatea apei minerale „RESAN” a fost apreciată la justa valoare, participînd la concursurile internaţionale de degustări, unde a cucerit şase medalii de aur şi două de bronz. Apa „RESAN” a fost testată în laboratoarele specializate din Marea Britanie, Germania, Israel, Cipru, Ucraina, Rusia şi România. Pentru exportarea în Israel au fost primite documente de coşer. Apa „RESAN” are gust plăcut, conţine un set unic de săruri minerale şi microelemente de importanţă vitală. Valoarea înaltă a apei minerale „RESAN” este condiţionată de un grad scăzut de mineralizare şi posibilitatea de a fi folosită pentru consum zilnic şi pregătirea bucatelor. Domeniul de activitate al ÎM „RESAN” SRL: - extracţie de apă minerală; - îmbuteliere în recipienţi PET; - comercializare. Apa minerală „RESAN” după multe trepte de filtrare se îmbuteliază în sticle PET nemijlocit lîngă izvorul de apă minerală. Trecerea apei la linia de îmbuteliere se efectuiază prin conductă neîmbinată. La întreprindere este instalat utilaj contemporan din Japonia, Italia şi Austria. Apa „RESAN” se îmbuteliază în sticle PET cu capacitate 0.5; 0.75; 1.5; 2.0; 5.0 litri. Prima producţie „RESAN” a apărut în vînzare în magazinele Chişinăului la 6 august 1996. RU: Природная минеральная столовая вода “RESAN” – это вода, которую люди знающие, что такое культура питья и питания, заботящиеся о своем здоровье и здоровье своих детей, используют уже в течении 13 лет. Она добывается из скважины месторождения «Кишинёвская – 5», пробуренной на глубину 120 метров в водоносном горизонте нижне - среднесарматских известняков неогеновой системы. Качество минеральной воды “RESAN” по достоинству оценено на престижных Международных конкурсах, выставках и дегустациях шестью золотыми и двумя бронзовыми медалями. Вода “RESAN” прошла тестирование и получила соответствующие заключения и сертификаты в специализированных учреждениях Великобритании, Германии, Израиля, Кипра, Украины, России и Румынии. Для экспорта в государство Израиль получены документы о кошерности. Вода “RESAN” обладает приятным вкусом. В своём составе она содержит уникальный набор минеральных солей и микроэлементов, которые так необходимы человеку. Несомненные достоинства минеральной воды “RESAN” обусловлены ее невысокой минерализацией и возможностью ежедневного употребления для утоления жажды и приготовления пищи. Производство минеральной воды “RESAN” состоит из трех процессов: - добыча минеральной воды - производство пустых бутылок из ПЭТ материала - розлив минеральной воды. Все процессы: добыча, дополнительная фильтрация, насыщение газом, производство ПЭТ бутылок емкостью 0.5, 0.75, 1.5, 2.0, 5.0 литра полностью автоматизированы и осуществляются на современных производительных комплексных линиях, где установлено итальянское, австрийское и японское оборудование. Первая продукция “RESAN” поступила в продажу в магазины города Кишинева 6 августа 1996 года.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects