LUBIANA

(Category EQUIPMENT ACCESSORIES)

Products
Rate us
Share on

Główną treścią strategii firmy jest jej misja, tj. nakreślenie wizerunku na przyszłość, która brzmi: » Chcemy zaoferować naszym klientom najlepszą na świecie porcelanę. » Chcemy stworzyć naszym pracownikom bezpieczne i dobre warunki pracy. » Chcemy stworzyć firmę godną nazwy LUBIANA S.A., firmę w której krzewione są takie wartości jak: ciepło, wzajemna pomoc i zgoda. Niech posiłki spożywane na naszej porcelanie łagodzą napięcia, rodzą przyjaźnie i przywracają pogodę ducha.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects

;