VILLA GLASS STUDIO

(Category EQUIPMENT ACCESSORIES)

Rate us
Amenities

Villa Glass Studio działa w niszowym segmencie rynku, jakim jest szkło artystyczne, głównie fusing. Dlatego też gros zleceń to zlecenia indywidualne. Ponadto szybko zmieniające się trendy na rynku powodują stosunkowo krótkie czasy życia poszczególnych wzorów. Z uwagi na te uwarunkowania nie produkujemy „na magazyn”, a wyłącznie pod zlecenia klientów. Odpowiednio zorganizowane są więc produkcja i logistyka. Pierwszym etapem jest dokładne zidentyfikowanie potrzeb klienta. Wówczas następuje wybór technologii produkcji, w tym jednej z wielu stosowanych technik zdobienia oraz wybór surowców, które zostaną użyte. Ponieważ są to wyroby artystyczne, często unikatowe, niekiedy koniecznym działaniem jest wykonanie projektów do akceptacji przez klienta. Czasem, szczególnie przy dużych i nietypowych realizacjach, niezbędne jest wykonanie wzorów ze szkła, które dają najlepszy obraz efektu końcowego.Równolegle ze szkłem architektonicznym bardzo często proponujemy również możliwe do zastosowania w danym przypadku okucia. Jako autoryzowany dystrybutor lidera europejskiego rynku jakim jest niemiecka Dorma, zapewniamy kompleksową ofertę również w zakresie doboru mocowań i ich dostaw. Drugim etapem jest sama produkcja. Jej przebieg zależy od zastosowanej technologii: szkło architektoniczne fusowane: przygotowanie formy i formatki szklanej, wypalenie jej w piecu na formie, zahartowanie szkła, nałożenie kolorów i ich wypalenie (utwardzenie). szkło architektoniczne gładkie: wycięcie formatki i wykończenie krawędzi, zahartowanie, zdobienie (malowanie lub piaskowanie). szkło dekoracyjne stołowe: ręczne zdobienie (kilka różnych technik, od malowania pędzelkami, poprzez fusowanie, wykorzystanie szablonów, sprayowanie i inne, aż na doklejanych aplikacjach kończąc. Ostatnim, ale bardzo ważnym etapem jest dostawa do klientów. Chociaż szkło kojarzy się z czymś kruchym i delikatnym, przez lata doświadczeń wyselekcjonowaliśmy bezpieczne i niezawodne, a przy tym stosunkowo niedrogie kanały dostaw do dowolnego miejsca w Polsce, Europie i poza kontynentem. Pozwala nam to przyjąć na siebie całe ryzyko związane z transportem i nie obarczać nim klientów. Niekiedy ta droga wydłuża się jeszcze o montaż, który - w razie potrzeby, lub w szczególnie trudnych technicznie przypadkach - również wykonujemy. Miło nam widzieć, że podstawy naszej polityki (stała dbałość o perfekcję, bezustanne doskonalenie, spełnianie oczekiwań i wychodzenie naprzeciw ich wyrafinowanym potrzebom) znajdują uznanie w oczach naszych klientów.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects