GASTRO GLOBAL S.R.O.

(Category EQUIPMENT ACCESSORIES)

Rate us
Amenities

Here we are providing you with information to help you decide to become a new client of our company. Results of our manufacturing partners, business partners and our whole team lead our company to develop a remarkable position on the Slovak and European market. Many of our successfully completed and commencing projects of supplying Restaurant, Bar and Commercial Kitchen equipment can be found in Slovakia, Asia, Ukraine, Germany, Austria, Corsica and Russia. We believe that high quality consultant services, engineering and great merchant skills are the only way to attract today’s much-demanding customers. To provide first class service to our clients – is how we achieve success. Peter Kasuba company CEO We specialize in: Commercial kitchens Food service tables Bars Point-of-sale tools Refrigeration and freezing systems Food transfer systems Ponúkame Vám fakty a informácie s cieľom napomôcť Vášmu rozhodnutiu stať sa novým klientom našej spoločnosti. Výsledky práce našich výrobných, obchodných partnerov a celého našeho kolektívu nám pomohli vybudovať si významné postavenie na Slovensku aj u partnerov v strednej Európe. Výsledkom zodpovedne odvedenej práce sú úspešne odovzdané ako aj pripravované projekty gastronomických prevádzok na Slovensku, v Ázií, na Ukrajine, Nemecku, Rakúsku, Korzike a Ruskej federácií. Aktívna práca v oblasti poradenstva, projekcie a schopnosti úspešného obchodovania s cieľom vytvárania si dobrých referencií o sebe - je cestou k novým zákazkam a projektom. Maximálne uspokojovať požiadavky našich zákakazníkov - je hnacím motorom spoločnosti do budúcnosti. Peter Kašuba konateľ spoločnosti

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects