ATI- CREAM

(Category FROZEN FOOD)

Rate us
Amenities

Fabrica produce îngheţată de calitate, din arome şi materii prime naturale şi natural identice, într-o sortimentaţie variată, adresându-se unei largi mase de consumatori prin stabilirea unor preţuri accesibile.Producţia de îngheţată a început în iulie a anului 1994, prin fabricarea îngheţatei cu diferite arome prin umplere manuală. Pe parcursul anilor, societatea a făcut eforturi deosebite pentru investiţii, pentru creşterea şi diversificarea producţiei şi extinderea pieţei de desfacere.Cu investiţii producţia de îngheţată s-a triplat, ajungănd în anul 2007 la peste 1200 tone/an.În ceea ce priveşte capacitatea de producţie, cca. 6000 kg / zi, număr mediu de 65 salariaţi, precum şi în funcţie de indicatorii economico-financiare, societatea se încadrează în categoria de întreprinderi mici în sectorul alimentar.Datorită rezultatelor obţinute în ultimii ani, S.C. ATI-CREAM S.A. s-a situat pe locurile I şi II în Topul Judeţean al Firmelor, la categoria firmelor mici din industria alimentară.AtiCream AtiCream S.C. ATI-CREAM S.A. a implementat şi menţine un sistem de management al calităţii: ISO 9001:2000, acordat de firma DEKRA Certification Gmbh.- Stuttgard , sistemul HACCP (analiza riscurilor şi punctelor critice de control), acordat de firma DEKRA-ITS Certification Services kft.- Budapesta şi la sfărşitul anului 2006 a implementat sistemul IFS (International Food Standard - Standardul Internaţional pt. Alimente), sistem care cuprinde modul de identificare şi trasabilitate a produselor.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects