EUROTOP

(Category MEAT & FISH)

Rate us
Amenities

През 2004 година е отворена първата лицензирана кланица в България за износ на птичи продукти, пуйки и зайци за всички европейски страни. Птицекланица "Евровърхът" е част от "Екарисаж - Загоре" АД, гр.Стара Загора. Птицекланица "Евровърхът" е единствена в България с комбинирана линия за клане на пилета, кокошки, пуйки и зайци. Капацитетът на линията за клане е 2000 пилета/ час или 800 пуйки/час. Птицекланица "Евровърхът" е единствената по рода си в България с въздушно обдухване и охлаждане на птиците.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects