UNIMEAT

(Category MEAT & FISH)

Rate us
Amenities

BG: Ние от Унитемп сме СПЕЦИАЛИСТИ в месото и след повече от десет години трайно присъствие на българския пазар, като доставчици на месо за преработвателните предприятия, направихме решителна крачка напред, с цел по-пълно задоволяване потребностите на тази динамично развиваща се индустрия в България. До 1 януари 2007 г. "Унитемп" специализира главно в дистрибуцията на месо за месопреработвателните предприятия, което беше доставяно от внос чрез фирма "Бартлинк Интернашънъл" ООД. Двете фирми, по смисъла на българското законодателство са свързани лица. Изградихме и пуснахме в действие първото предприятие за производство и доставка на свежо месо в България с индустриален капацитет. Ефективно, фабрика „Унитемп" заработи едновременно с асоциирането на България към ЕС, от м. януари 2007 г. Построени върху терен с разгъната застроена площ от 6000 м?., всички сгради отговарят на най-високите изисквания за качество, ергономичност и енергийна ефективност, потвърждение за което е полученият Сертификат А. Фабрика за месо "Унитемп" е високотехнологично призводствено предприятие с най-големия индустриален капацитет за СВЕЖО МЕСО в България. Комплексното оборудване е проектирано, разработено и реализирано в партньорство с водещи европейски производители от Дания, Германия, Чехия, Холандия, Франция, както и други доставчици и подизпълнители. Производственият капацитет на предприятието е 60 тона на смяна ( 40 тона свинско и 20 тона говеждо месо). През 2013 година фирма Унитемп ООД осъществи проекта си за ново предприятие за производство на месо. То е позиционирано на сегашната работна площадка на фирма Унитемп ООД в с. Войводиново, Пловдивска област. Идентификационният му номер, даден от Агенцията по безопасност на храните е BG 1601018 EО. Инвестицията е финансирана по Програмата за развитие на селските райони, мярка 123, проект "Месодобивно предприятие за червени меса капацитет до 48 тона на ден". В новото предприятие се добива месо от: - едри преживни животни и коне - дребни преживни животни и свине. - предприятие BG 1601018 EО е сертифицирано да приема, обработва и замразяване на всички видове субпродукти от страната и чужбина Капацитетът му е: - до 100 броя едри преживни животни или коне на смяна - до 200 броя свине или дребни преживни животни на смяна. Технологията е разработена от екип от Университета по хранителни технологии в Пловдив. Иновативният подход в проекта позволява едновременна работа на двете производствени линии с различни видове животни, без пресичане на потоците. Това се осъществява на различни етажи на новата сграда, като абсолютно гарантирано са отделени един от друг продуктовите потоци - чист, мръсен и субпродукти.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects