SOBSMAK

(Category MEAT & FISH)

Products
Rate us
Share on

Zakład Przetwórstwa Mięsnego SOBSMAK Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie jest firmą prywatną, założoną w 1992 roku, jako spółka cywilna. W 1998 roku spółka zmieniła swoją formę stając się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Dążąc do podniesienia standardu technicznego i technologicznego w roku 1997 wybudowano nowy obiekt produkcyjny, który został wyposażony w najnowocześniejsze maszyny i urządzenia zapewniające przestrzeganie bardzo ostrych wymagań sanitarnych i jakościowych zgodnych z normami Unii Europejskiej. W kwietniu 2004 roku w celu sprostania wymogom sanitarnym i jakościowym zakończono wdrażanie systemu HACCP oraz systemu ISO 9001, które zostały certyfikowane 21 kwietnia 2004 roku, co zaowocowało uzyskaniem pozwoleń eksportowych. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest produkcja produktów i przetworów mięsnych, handel hurtowy i detaliczny artykułami spożywczymi i przemysłowymi oraz handel zagraniczny tymi artykułami. SOBSMAK Sp. z o.o. oferuje około 100 asortymentów, o unikalnej, własnej recepturze. Przedsiębiorstwo za swoją działalność i oferowane wyroby otrzymało szereg nagród i wyróżnień m.in. jest laureatem Gazel Biznesu w latach 2002,2003,2004, 2005, 2006, 2007 i 2010. Proces inwestycyjny w każdej dynamicznie rozwijającej się firmie powinien stanowić jeden ze stałych elementów polityki rozwoju. W Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego SOBSMAK Sp. z o.o. od kilku lat prowadzone są inwestycje, trwa rozbudowa i modernizacja zakładu. Środki pozyskane z programu SAPARD oraz funduszy strukturalnych pozwoliły na dalsze inwestycje w park maszynowy zakładu. Celem prowadzonych inwestycji było dostosowanie firmy do wymogów UE oraz zwiększenia obrotów sprzedaży a co za tym idzie również dynamikę zysków oraz ekspansję na rynku krajowym i zagranicznym . Spółka SOBSMAK Sp. z o.o. jest głównym dostawcą mięsa i wędlin dla delikatesów Sobsmak Deli Sp. z o.o. zlokalizowanych w Warszawie oraz powiatach sąsiadujących z Warszawą.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects

;