CREAVITA

(Category MEAT & FISH)

Rate us
Amenities

RU: Компания ООО «CREAVITA» была основана в 2007 году, со штаб-квартирой в столице Молдовы – г. Кишинев. Компания имеет 100% частный капитал, будучи основана г-н В. Или. ООО «CREAVITA» дебютировала на национальном продовольственном рынке в 2007 году. Имея в то время такие сегменты как: Кондитерские изделия, Соусы, Полуфабрикаты и Различные Машины. С самого начала компания обладала обширным спектром продуктов, которые со временем были расширены. С 2008 года компания является активной также и в Хореки. И сегодня в ООО «CREAVITA» вы можете найти любое решение в пищевой промышленности с широким выбором: посуды, инвентаря, десертов, шоколада и взбитых сливок. В 2009 году компания добавила еще одну ветвь в диапазоне имеющихся сегментов, а именно – Хлебобулочные Изделия. Первоначально выпущены на рынок были дрожжи, а со временем, шаг за шагом, запускались в этот сегмент и Улучшители, Премиксы и т.д. В настоящее время «CREAVITA» может предоставить решения для всех процессов связанных с хлебобулочными изделиями. По традиции в 2010 году внимание было сосредоточено на Бакалее (изюм, кунжут, тмин и др.), в хлебобулочном отделении, и на кондитерские изделия (Продукты миндаля, лесные орехи, фисташки, арахис, кокосовые хлопья и т.д.). Сегодня ООО «CREAVITA» является самой инновационной компании на внутреннем рынке, из всех компаний в пищевой промышленности, в Республике Молдова, которые могут найти решения в этой области и доказательством этого служит то, что компания в настоящее время является лучшей в Декорации на местном рынке. EN: The L.L.C. “CREAVITA” was founded in 2007, with head office in the capital of Moldova - town Chisinau. The company has 100% private equitybeing founded by Mr. Vasile Ili. "CREAVITA" debuted on the national food market in 2007. The segments of the market approachedat that timewere: Confectionery, Sauces, Semi-finished products and diverse equipment. From the beginning the company had a wide range of products, which over time has been expanded. Since 2008 the company also activates in Horeca. And today in"CREAVITA" you can findany solution in the food industry, with an offer of a large range in: Tableware, Inventory, desserts, chocolate and whipped cream. In 2009 the company added a branch in the assortment of segments approached, i.e.- bakery. Firstly on the market were launched- yeasts, and with time, step by step, were also launched into assortment the Improvers, mixes, etc. These days"CREAVITA" can provide solutions for all processes related to Bakery. According to tradition, in 2010, the company was focused on the“Nuts and Dry fruits” Products for Bakery (Raisins, Sesame, Caraway, etc.) and Confectionery (Almond products, Hazelnuts, Pistachio, Peanuts, Coconut Flakes,etc.). Nowadays "CREAVITA" is the most innovative company in the national market, between all the food industry companies from the Republic of Moldova which can offer solutions in this field, as a proof serves the fact that at present itis the bestat awards in the local market. MD: Compania “CREAVITA” S.R.L. a fost fondată în anul 2007, avînd sediul în capitala Republicii Moldova – or. Chişinău. Compania are 100% capital privat fiind fondată de către domnul Vasile Ili. “CREAVITA”a debutat pe piaţa naţională alimentară în anul 2007. Segmentele abordate în acea perioadă au fost: Cofetăria, Sosurile, Semifabricatele şi diverse Utilaje. De la început compania a dispus de o gamă variată de produse, care în timp a fost lărgită. Din anul 2008 compania activează şi în Horeca. Iar astăzi în “CREAVITA” puteţi găsi orice soluţie în domeniu alimentar, cu o ofertă de gamă largă în: Veselă, Inventar, Deserturi, Ciocolată si Frişcă. În anul 2009 compania a mai adăugat o ramură în asortimentul de segmente abordate, şi anume - Panificaţia. Iniţial, lansîndu-se pe piaţă Drojdiile, iar în timp, pas cu pas, lansîndu-se în asortiment şi Amelioratori, Premixuri ş.a. În prezent “CREAVITA” vă poate oferi soluţii pentru toate procesele ce ţine de Panificaţie. După tradiţie, în anul 2010 a fost pus accent pe Produse de Bacalee în Panificaţie (Stafide, Susan, Chimen ş.a.) şi în Cofetărie (Produse din Migdale, Alune, Fistic, Arahide, Fulgi de Cocos ş.a.).

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects