ROGOB

(Category MEAT & FISH)

Rate us
Amenities

RU: Производственно-коммерческая фирма ООО «ROGOB» ведет отсчет своей истории с 1997 года, когда супруги Григорий и Феврония Рошка основали семейное производство. За 19 лет, которые минули с тех пор, производство значительно разрослось, а колбасные изделия, приготовленные по традиционным рецептам, обрели своих преданных покупателей. В 2008 году, после того как генеральным директором предприятия был назначен Игорь Рошка, сын основателей Григория и Февронии Рошка, компания поставила перед собой новые амбициозные задачи, для достижения которых был составлен ясный и четкий план развития. Так было положено начало созданию собственной сети специализированных магазинов, задуманных, спроектированных, обустроенных и оснащенных по европейскому образцу. В 2013 году предприятие открыло самую современную в Республике Молдова фабрику по производству колбасных изделий европейского уровня, соответствующую всем санитарным нормам и стандартам качества, принятым в Европейском Союзе. Это означало и создание безупречных условий труда, отвечающих всем европейским нормам и стандартам, что было высоко оценено европейскими чиновниками, неоднократно посещавшими предприятие. Европейский комиссар по вопросам здравоохранения и защиты прав потребителей Тонио Борг, а также министр продовольствия и сельского хозяйства Федеративной Республики Германия Кристиан Шмидт подтвердили, что компания соблюдает все европейские гигиенические нормативы при производстве колбасных изделий и, следовательно, может претендовать на право экспорта своей продукции на рынок Европейского Союза. Продукцию компании «ROGOB» можно найти на полках самых крупных супермаркетов и магазинов Республики Молдова, а также в собственной сети специализированных магазинов «ROGOB», которая на сегодняшний день насчитывает 15 торговых точек, в том числе по одному магазину в городах Сорока и Бельцы. Поставки товара в специализированные магазины производятся дважды в день, а это значит, что здесь покупателям всегда могут предложить самую свежую продукцию, а также качественно обслужить, создав теплую и дружественную атмосферу. На сегодняшний день «ROGOB» — крупнейшая и самая современная в Республике Молдова компания, занимающаяся производством колбасных изделий и мясных деликатесов. Фабрика располагается в селе Гоянул Ноу (мун. Кишинэу), а ее производительность превышает 45-50 тонн готовой продукции в сутки. В компании трудятся около 400 работников. RO: Bazele companiei FPC ROGOB SRL au fost puse încă în 1997 de soții Grigore şi Fevronia Roșca, iniţial pornind ca o afacere de familie. Pe parcursul celor 19 ani afacerea s-a dezvoltat, iar mezelurile preparate conform rețetelor tradiţionale au câştigat încrederea consumatorilor. În 2008, odată cu numirea în funcţie a lui Igor Roşca, fiul fondatorilor Grigore şi Fevronia Roşca, în calitate de Director General, în faţa întreprinderii au fost puse sarcini ambiţioase având la bază un plan de dezvoltare foarte clar şi bine definit. Astfel, întreprinderea a pus startul dezvoltării propriei sale reţele de magazine specializate, toate gândite, proiectate, amenajate şi dotate după model European. În anul 2013, întreprinderea a deschis cea mai modernă fabrică de mezeluri din Moldova, de model european, care se conformează tuturor normelor sanitare şi standardelor de calitate europene. Ca rezultat, s-au creat condiţii de muncă impecabile care corespund tuturor normelor şi standardelor europene, fiind înalt apreciate de demnitarii europeni în cadrul unor vizite repetate la întreprindere. Tonio Borg, Comisarului European pentru Sănătate şi Protecţia Consumatorilor, Christian Schmidt, Ministru Federal al Alimentaţiei şi Agriculturii Republicii Federale Germania au confirmat că compania respectă toate normele europene de igienă şi producere a mezelurilor, iar drept rezultat compania este eligibilă pentru exportul produselor sale pe piaţa Uniunii Europene. Produsele ROGOB pot fi găsite în cele mai cunoscute supermarketuri şi magazine din R. Moldova, precum și în rețeaua proprie de magazine specializate ROGOB, care la moment numără 15 magazine, dintre care unul în Soroca şi unul în Bălţi. În magazinele specializate ROGOB marfa este livrată de 2 ori pe zi, astfel consumatorii se pot bucura de cele mai proaspete produse cât şi de o bună deservire într-o ambianţă prietenoasă şi caldă. Astăzi, Rogob este cea mai mare și modernă companie din Moldova producătoare de salam și delicatese din carne. Amplasată în satul Goianul – Nou (mun. Chișinău), capacitatea de producție a companiei depășește 45-50 tone de produs final timp de 24h. În cadrul companiei muncesc circa 400 angajați.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects