NOWAK

(Category MEAT & FISH)

Rate us
Amenities

PL: Zakłady Mięsne Nowak istnieją na rynku od ponad 20 lat. Wysoka jakość produktów, zaufanie klientów oraz tradycyjne i oryginalne receptury pozwoliły stworzyć nam wspaniałą ofertę. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku staramy się dynamicznie dostosowywać nasze portfolio i technologie do wymagań dzisiejszego Klienta stawiając na jakość, solidność a nade wszystko walory smakowe. Zapraszam do poznania nas bliżej. EN: ZM Nowak has existed in the market for over 20 years. The high quality of products, trust of our customers and the traditional and original recipes enabled us to create a wonderful offer. Making an effort to meet the market’s expectations, we are trying to dynamically adapt our portfolio and technologies to the requirements of today’s Customer, relying on quality, reliability, and first and foremost – taste. I would like to invite you to learn more about us. RU: Компания «ZM Nowak» существует на рынке более 20 лет. Высокое качество продуктов, доверие клиентов, а также традиционные и оригинальные рецепты позволили создать превосходное предложение. Выходя навстречу ожиданиям рынка мы стараемся динамически приспосабливать наш ассортимент и технологии к требованиям и нуждам сегодняшнего Клиента, ставя на качество, солидность и, прежде всего, на вкусовые достоинства. Приглашаю познакомиться с нами ближе.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects