FOODWORKS

(Category MEAT & FISH)

Rate us
Amenities

OSI POLAND FOODWORKS to dziś jeden z największych zakładów ubojowych i rozbiorowych operujących na polskim rynku bydła rzeźnego, kontrolujący około 7% rynku skupu. Miesięczny poziom produkcji to ubój rzędu 5 000 sztuk bydła i rozbiór ponad 1 400 ton mięsa wołowego. Będąc przede wszystkim zapleczem produkcyjnym dla europejskich struktur OSI GROUP, OSI POLAND FOODWORKS sprzedaje mięso wołowe głównie dla odbiorców zagranicznych. Zakład posiada szerokie uprawnienia eksportowe. Stabilność zakładu gwarantuje obecność w światowych sieciach sprzedaży OSI GROUP. Zaplecze organizacyjne i kapitałowe koncernu OSI stanowi ponadto silne wsparcie dla ambitnych planów rozwoju zakładu, dzięki czemu OSI POLAND FOODWORKS dynamicznie zwiększa skalę ubojów, powiększając skutecznie udziały w rynku. Zapraszamy do współpracy!

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects