MORLINY

(Category MEAT & FISH)

Rate us
Amenities

Marka Morliny to marka nowoczesna, znana z przełamywania schematów utartych w swojej kategorii. Od powstania nastawiona jest na szukanie nowych, prokonsumenckich rozwiązań. Innowacyjne pomysły stosowane w produktach z portfolio zyskują uznanie w oczach konsumentów i gwarantują lojalność wobec marki. Marka Morliny jest w ścisłym gronie najlepiej rozpoznawalnych marek mięsnych na rynku polskim. Do marki Morliny należą submarki: Morlinki – pierwsze wędliny dla dzieci oraz Berlinki – paczkowane parówki premium. Morliny udowadniają, że marka mięsna może być również marką nowatorską, podejmować niestandardowe inicjatywy produktowe, przełamywać standardowe myślenie o kategorii i oczekiwaniach konsumenta. W ostatnich latach Morliny wprowadziły na rynek wiele produktów, które gwarantują konsumentom, że w imię wygody, szybkości i łatwości przygotowania posiłków nie trzeba rezygnować ze smaku. Morliny są marką przyjazną, optymistyczną, wywołującą uśmiech. Nie budują dystansu i są szczere i otwarte na swoich konsumentów. W ostatnich dwóch latach współczesny, miejski wizerunek konsekwentnie podbudowywany jest racjonalnymi benefitami produktowymi.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects