OLIMPORT

(Category OIL & MILK PRODUCTS)

Rate us
Amenities

BG: Създадена през 2007 г., “Олимпорт” ЕООД е бързо развиваща се търговска компания от хранителния сектор, посветена на мисията да подбира и доставя най-добрите, конкурентни и здравословни храни на ресторанти, пекарни и малки специализирани магазини. Дейността й обхваща цялата гама от търговията: продажби, маркетинг и логистика. “Олимпорт” ЕООД е ексклузивен вносител и представител на продукти от Гърция, Италия, Испания, България и през годините се наложи като верен приятел и надежден партньор за всеки управител и собственик на ресторант или магазин, който желае да предложи на клиентите си най-добрите продукти на оптимална цена. Качеството, разнообразието и информативният избор са решаващи при подбора на продуктите в портфолиото на “Олимпорт” ЕООД. Преди да бъде предложен на българския пазар, всеки от тях се тества от екип главни готвачи от най-добрите ресторанти на София. “Олимпорт” ЕООД организира редовни дегустации, участва в изложения и предоставя на своите клиенти функционални за дейността им рекламни материали. Креативна и новаторска, през 2008 г. компанията организира първата зехтинена вечеря със съдействието на шеф Андре Токев. “Олимпорт” ЕООД съзнава колко е важно развитието на кулинарията в България. Компанията работи активно с професионалните асоциации на готвачите в страната, участва в кулинарни събития и от 2009 г. ежегодно подкрепя Националната кулинарна купа на България. С всяка година от своята дейност, “Олимпорт” ЕООД доказва, че с усет, упоритост и всеотдайност няма невъзможни неща. Компанията увеличава стабилно ръста на продажбите и пазарното си присъствие, и днес работи с лидерите на пазара в сектора на ХоРеКа, специализираните магазини и малки пекарни, и развива дистрибуционната си мрежа в черноморските курорти и страната. EN: Established in 2007, Olimport Ltd. is a rapidly developing trade company in the food sector, devoted to the mission to select and supply the best, competitive and healthy foods and ingredients to restaurants, bakeries and small specialised shops. The company’s activity covers the whole range of trade: sales, marketing, logistics. Olimport Ltd. is the exclusive importer and representative of products from Greece, Italy, Spain and Bulgaria, and has proven throughout the years as true friend and reliable partner to each manager and owner of a restaurant or a shop who wants to offer his clients the best products on the best prices. The quality, diversity and the informed choice are crucial in the selection of the products included in the portfolio of Olimport Ltd. Each of them is tested by a team of professional chefs from Sofia’s best restaurants, before being introduced to the Bulgarian market. Olimport Ltd. organises regular tastings, participates in expos and offers to its clients advertising materials to help their work. Creative and innovative, in 2008 the company organised the first olive oil themed dinner with the help of Chef Andre Tokev. Olimport Ltd. is aware of how important is the further development of the Bulgarian culinary scene. The company works actively with the professional associations of chefs in the country, participates in culinary events and has been suppliering the Bulgaria’s National Culinary Cup each year since 2009. With each year of its activity, Olimport Ltd. proves that with insight, persistency and dedication nothing is impossible. Its sales and market share are on a steady rise, and its clients and partners include the leaders in the HoReCa sector, and a range of specialised shops and boutique bakeries, while its distribution network is spreading over the Bulgaria Black Sea coast and the country.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects