TERE

(Category OIL & MILK PRODUCTS)

Rate us
Amenities

EN: Tere AS is a modern sales and production company with a wide but efficient product portfolio, having developed from a dairy processor into a well-organised innovative company. The main business of Tere AS is the purchasing of crude milk, and the production and sale of dairy products. The production units of Tere are located in Viljandi and Põlva. Meieri Transport is a subsidiary of Tere. The company employs more than 420 people. ET: Tere AS on kaasaegne ning laia, ent samas efektiivse tooteportfelliga müügi- ja tootmisettevõte, mis on tõusnud piimatöötlejast hästi organiseeritud innovaatiliseks ettevõtteks. Tere AS peamisteks tegevusaladeks on toorpiima kokkuost, piimatoodete tootmine ja müük. Tere tootmisüksused asuvad Viljandis ja Põlvas. Tere tütarettevõtteks on Meieri Transport. Ettevõttes töötab üle 420 töötaja. Väärtustame kõrgelt kodumaist toorpiima ja traditsioone, olles samas innovatiivsed ja uutele suundadele avatud. Tundes tarbija ootusi kasutame uusi tehnoloogiaid ja arendame tervislikke tooteid, pakkudes nendega elujõudu ja rahulolu igas eas inimestele. RU: Tere AS является современным предприятием, работающим в сфере производства и продажи широкого портфеля продукции. Начинавшее когда-то как молокопереработчик, к сегодняшнему дню AS TERE выросло в хорошо организованное инновативное предприятие. Основными сферами деятельности Tere AS являются закупка сырого молока, производство и продажа молочных продуктов. В целях усовершенствования портфеля продукции мы реализуем и закупаемые соевые напитки, а также продукты, изготовленные не на базе молока. Производственные единицы Tere находятся в Вильянди и Пыльва. Дочерним предприятием Tere является Meieri Transport. На предприятии трудятся более 420 работников.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects